Výchovný poradce

 • Výchovný poradce zajišťuje péči o žáky v oblastech jejich individuálních vzdělávacích potřeb.

  Spolupracuje s pedagogicko psychoogickou poradnou pro Prahu 4 a sleduje žáky, kteří byli v poradně vyšetřeni a ve spolupráci se zákonnými zástupci zpracovává individuální vzdělávací plány. Koordinuje kontakt mezi školou a pedagogickou poradnou v rámci individuálních setkání přímo ve škole.

  Výchovný poradce organizuje přípravu na příjímací řízení a podávání přihlášek na střední školy.

  Zajišťuje informovanost žáků o možnostech studia na středních školách, organizuje náležitosti potřebné k přihlášení na střední školu a napomáhá správnému podání přihlášek.

  Výchovný poradce napomáhá při řešení problémových situací žáků. Organizuje pohovory s rodiči, účastní se výchovných komisí, spolupracuje s metodikem prevence a speciálním pedagogem.

 • Důležité

  • výchovný poradce: Mgr. Miloslava Neubauerová
  • konzultační hodiny: čvrtek 11:00 – 13:00
  • e-mail: miloslava.neubauerova@zsukrcskeholesa.cz
  • telefon: 241 713 229, linka 42