Objednávky a odhlašování obědů

 • Objednávání obědů

  Žák si vybírá ze dvou jídel. Volbu druhého jídla lze uskutečnit ještě 3 dny předem.
  Pokud si oběd nenavolí, dostane automaticky jídlo číslo 1.

  MOŽNOSTI OBJEDNÁVÁNÍ (ODHLAŠOVÁNÍ) OBĚDŮ:

  1. přes internet (žák musí znát PIN)
  Internetové objednávky se uskutečňují prostřednictvím firmy Barda na internetových stránkách:http://jidelna.cz/?jidelna=18
  Každý žák stravující se ve školní jídelně dostane jedinečný identifikační kód, pomocí něhož se přihlašuje.

  2. přímo ve školní jídelně v počítači

  Odhlašování obědů

  obědy se odhlašují telefonicky den předem nebo nejpozději do 8. hodiny ranní ten konkrétní den.

  1. Internetové odhlašování  (žák musí znát PIN, který zjistí u vedoucí ŠJ)
  2. Přímo v počítači ve školní jídelně
  3. Telefonicky na čísle: 241 726 988

  Žáci, kteří jsou přihlášeni v počítači ke stravování,  jsou povinni si obědy odhlašovat, jinak jim budou naúčtovány a jsou povinni je uhradit. V případě onemocnění žáka je možno první den nemoci si vyzvednout oběd do přinesené nádoby a ostatní dny si musí obědy odhlásit. Výdej do přinesených nádob probíhá od 11.15do 11.30 hodin ve školní  kuchyni (vchod z rampy) . Je nutné mít s sebou čip! Čipy pro nové strávníky budou dětem zajištěny hromadně. Cena jednoho čipu je 50,- Kč.