Abeceda peněz

24.6.2019,

V loňském roce se žáci čtvrtých ročníků naší školy zapojili do projektu České spořitelny Abeceda peněz.

Cílem projektu je naučit žáky hospodařit s finančními prostředky, kdy program projektu umožnil žákům se dozvědět mnoho nového o penězích, měli možnost se podívat do budovy České spořitelny, kde absolvovali interaktivní besedu o hospodaření s penězi. Následně pracovali v rámci třídních kolektivů na přípravě založení fiktivní firmy a seznámili se s jejím financováním. Výstupem pak byla účast na slavnostní akci České spořitelny, kde žáci své „firemní“ výrobky prezentovali a prodávali. Úspěch byl veliký a část získaných peněz žáci věnovali na charitativní účel. 

V pátek 17. 5. byl předán finanční dar škole Modrý klíč ve Smolkově ulici v Praze 4, která pečuje o tělesně a mentálně postižené. 

Za velký úspěch tohoto projektu a vzornou reprezentaci školy děkujeme žákům 4. ročníků, paním učitelkám i České spořitelně.