Školská rada

 • Ing. Zdeněk Kovářík
  zástupce zřizovatele
  zdenek.kovarik@praha4.cz

 • Jana Kotová
  zákonný zástupce žáků
  j.kotova@seznam.cz

 • Mgr. Vladimíra  Růžičková
  zástupce pedagogického sboru
  předsedkyně školské rady

  vladimira.ruzickova@zsukrcskeholesa.cz

 • PhDr. Petr Kučera
  zástupce zřizovatele
  petr.kucera@praha4.cz

   

 • Ing. Jan Dubec
  zákonný zástupce žáků
  djan@seznam.cz

 • Mgr. Ivana Zámostná
  zástupce pedagogického sboru
  ivana.zamostna@zsukrcskeholesa.cz