Školská rada

 • Jan Janoušek
  zástupce zřizovatele

 • Ing. Michaela Mašková
  zákonný zástupce žáků
  maskova.michaela@email.cz

 • Mgr. Vladimíra  Růžičková
  zástupce pedagogického sboru
  předsedkyně školské rady

  vladimira.ruzickova@zsukrcskeholesa.cz

 • Ing. Zdeněk Kovářík
  zástupce zřizovatele
  zdenek.kovarik@praha4.cz

 • Petr Král
  zákonný zástupce žáků
  sgt.kral@seznam.cz

 • Mgr. Ivana Zámostná
  zástupce pedagogického sboru
  ivana.zamostna@zsukrcskeholesa.cz