Cizí strávníci

  • Naše školní jídelna zajišťuje obědy i pro tzv. třetí osoby dle předem dohodnutých podmínek. Pro tyto osoby se obědy vydávají do přinesených nádob v době od 11.00 hod. do 11.30 hod. (vchod z rampy)

    Cena za 1 oběd je 115,- Kč.

    Rampa[1]

     

Co nás čeká
  1. Začátek školy

    2.9. v 8:00 - 9:00