Cizí strávníci

 • Důležitá informace

  Vzhledem k uzavření školy pro žáky měníme pro následující týden harmonogram výdeje obědů.
  11., 12., 13. 3. Nevaříme
  16. 17., 18., 19., 20. 3. Nevaříme.
  Další informace budou podány následně podle plánovaného vývoje situace.
  Neodebrané obědy budou odhlášeny.

   

  Naše školní jídelna zajišťuje obědy i pro tzv. třetí osoby dle předem dohodnutých podmínek. Pro tyto osoby se obědy vydávají do přinesených nádob v době od 11.00 hod. do 11.30 hod. (vchod z rampy)

  Cena za 1 oběd je 72,- Kč, úhrada za měsíc činí 1584,- Kč.

  Rampa[1]