Zápis

 • Zápis do prvních tříd pro školní rok 2018/2019 proběhne 4. a 5. 4 2018 vždy od 14:00 do 18:00. Individuální termíny lze v případě nutnosti dohodnout telefonicky s pí. zástupkyní Růžičkovou.

 •  

  Kritéria pro přijetí žáků do prvních tříd

   1. Trvalý pobyt žáka ve spádové oblasti základní školy

   2. Docházka staršího sourozence zapisovaného žáka v ZŠ U Krčského lesa

   3. Trvalý pobyt žáka v ostatních oblastech Městské části Praha 4

  Desatero pro rodiče jak připravit dítě  na zápis najdete zde