Zápis

 •  

  Zápis do 1.tříd pro školní rok 2023/2024

   Rozdělení žáků do tříd

 •  

  Seznam přijatých žáků.
  Žádáme všechny rodiče o vyplnění krátkého dotazníku
  • Informativní schůzka rodičů budoucích prvňáčků se bude konat 23. května 2023 v 17:00 hodin ve školní jídelně
 • 55FQT
  SPNJF
  TI53Y
  M4Z7J
  HP7OY
  A77E4
  TRH8A
  XBEBS
  J7C2G
  ND6BN
  YMRHV
  HZNRV
  ISCUO
  IQX0T
  0CLYY
  FHY2L
  PUKVM
  V5JGJ
  5TM50
  Q82ZD
  PF3QF
  WST1C
  EJW49
  SPBPT
  RXVI8
  15UGF
  NMBWW
  56BPX
  EUTB8

   

 • 4YJQH
  ZBVFP
  GC31H
  0X7GQ
  IAQHZ
  QX4D5
  8I62H
  YX9QC
  L5KNW
  N7DPN
  XM0QE
  ZEZDC
  R991U
  XP0MM
  6LJAA
  U94TH
  KDD00
  A51NW
  OHNH0
  454GO
  LYPZY
  OX20C
  3S1BF
  HSTV0
  LG6VX
  Y79LD
  OHUDT
  F8E8I
  ZAXL8
 • O16MA
  T759V
  G5EDL
  JLA6H
  KD54T
  439UO
  7CXA6
  P0ZTT
  XO1JO
  06J2X
  E6F7C
  EU01S
  NCAE0
  MGDSG
  X060Q
  O6DMI
  HS42U
  ZQYR1
  X0FXA
  IJ6P4
  8WDKO
  Z87MP
  1KMT8
  877II
  ZXAMR
  11T36
  6O6WR
  3ZSYG

   

 •  

  Informace k zápisu

                             

  Informace v ukrajinštině   ve vietnamštině

  Zápis do 1.tříd se koná na naší škole ve dnech

  11. dubna 2023 od 14:00 do 18:00 hod.

  12. dubna 2023 od 14:00 do 16:30 hod.

  V případě nemoci je nutné domluvit náhradní termín u paní zástupkyně Růžičkové na telefonu 777 250 267.

 • Postup při zápisu, případně žádosti o odklad:

  • K zápisu se dostaví děti narozené 1. 9. 2016 – 31. 8. 2017 a děti s odkladem povinné školní docházky z loňského školního roku
  • K zápisu je nutno přinést– občanský průkaz zákonného zástupce, rodný list dítěte a doklad o trvalé adrese dítěte, u cizinců cestovní pas zákonného zástupce a dítěte, povolení k pobytu, doklad o bydlení
  • Identifikační číslo– každému dítěti je přiděleno identifikační číslo, pod kterým bude zveřejněn seznam přijatých či nepřijatých žáků. Seznamy budou zveřejněny od 12. května 2023 na webových stránkách školy a na školní vývěsce. Rozhodnutí o přijetí si zákonní zástupci v případě zájmu vyzvednout v kanceláři školy od 15. května 2023.  Případné rozhodnutí o nepřijetí bude zákonným zástupcům zasláno poštou. Zápis probíhá formou řízeného  rozhovoru paní učitelky  s dítětem a formální části (žádost, kontrola údajů), cca 15minut
 • Přijetí

  Od 21. 3. 2023 bude spuštěna online registrace k zápisu do 1. tříd. Zákonný zástupce vyplní požadované informace a zároveň si rezervuje datum a čas zápisu. Následně obdrží email, který bude obsahovat registrační číslo dítěte a formulář žádosti o přijetí a odkaz na žádost o odklad. V případě žádosti o přijetí, zákonný zástupce formulář doplní, vytiskne, podepíše a přinese k samotnému zápisu do školy. V případě, že nemáte možnost vytisknutí, společně to zvládneme ve škole v den zápisu.

  • Informativní schůzka rodičů budoucích prvňáčků se bude konat 23. května 2023 v 17:00 hodin ve školní jídelně
 • Odklad

  Od 21. 3. 2023 bude spuštěna online registrace k zápisu do 1. tříd. Zákonný zástupce vyplní požadované informace. Následně obdrží email, který bude obsahovat registrační číslo dítěte,  formulář žádosti o přijetí a odkaz na žádost o odklad.

  • V případě, že zákonní zástupci mají požadované přílohy (vyjádření dětského lékaře a pedagogicko-psychologické poradny) vyplní pouze žádost o odklad, vytiskne, podepíše a přinese spolu s přílohami k samotnému zápisu do školy ve dnech zápisu tj. 11.- 12. 4. 2023. Pokud má zákonný zástupce všechny dokumenty k vyřízení odkladu v den zápisu, není potřeba vyplňovat žádost o přijetí, dítě nemusí být přítomno.
  • V případě, že Vám nějaký dokument chybí, je zapotřebí vyplnit žádost o odklad i žádost o přijetí a dostavit se k zápisu viz. Přijetí. Odklad bude vystaven po dodání všech potřebných dokumentů nejpozději však do 30. 4. 2023. V případě, že nemáte možnost vytisknutí, společně to zvládneme ve škole v den zápisu.

      Doporučujeme všem zákonným zástupcům, kteří budou žádat odklad povinné školní docházky, aby si již nyní neprodleně zajistili termín vyšetření v Pedagogicko-psychologické poradně a u dětského lékaře, aby bylo možno doložit doporučení u zápisu! Rozhodnutí o odkladu si zákonní zástupci vyzvednou v kanceláři školy.

  Zástupkyně ředitele dané zákonné zástupce osloví telefonicky a domluví jednotlivé termíny k předání.

 • Kritéria přijetí

  Pro školní rok 2023/2024 budeme otvírat 2 první třídy po 25 žácích ( tj. celkem 50 žáků)

  Kritéria pro přijetí žáků do prvních tříd budou uplatňována v následujícím pořadí:

  1. Trvalý pobyt dítěte ve spádové oblasti základní školy, v případě cizinců místo pobytu
  2. Trvalý pobyt dítěte v dané Městské části Prahy 4, v případě cizinců místo pobytu, jehož sourozenec se v základní škole již vzdělává (v době zápisu v  1. – 8. ročníku)
  3. Trvalý pobyt dítěte v dané Městské části Praha 4,  v případě cizinců místo pobytu
  4. Trvalý pobyt dítěte v jiné městské části, v případě cizinců místo pobytu,  jehož sourozenec se v základní škole již vzdělává ( v době zápisu v 1. – 8. ročníku)
  5. Trvalý pobyt dítěte v jiné městské části, v případě cizinců místo pobytu
  6. Trvalý pobyt dítěte, v případě cizinců místo pobytu mimo hlavní město Praha

  V případě, že počet dětí splňujících dané kritérium přesáhne kapacitu přijímaných dětí, bude přijetí stanoveno losem. K losování dojde mezi všemi dětmi, které dané kritérium splňují. Losování proběhne za přítomnosti ředitele školy, člena školské rady z řad rodičů a zástupce zřizovatele. Bližší informace o případném losování budou zveřejněny na webu školy a na úřední desce.

  O přijetí nerozhoduje den, čas ani pořadí zapsaných dětí.

 • V úterý 21. 3. zveme především rodiče budoucích prvňáků na den otevřených dveří s komentovanou prohlídkou školy a to mezi 14. a 16. hodinou.

 • Desatero pro rodiče jak připravit dítě  na zápis najdete zde

  Jak mohu svému dítěti pomoci v jeho dalším rozvoji do doby zahájení povinné školní docházky najdete zde

  Spádové oblasti najdete zde 

  Žádost o odklad .docx

  Žádost o odklad .pdf

Co nás čeká
 1. Mikulášská nadílka

  5.12. v 8:00 - 12:00
 2. Vánoční jarmark a dílny

  7.12. v 16:00 - 18:00
 3. Vánoční prázdniny

  23.12.2023 - 2.1.2024