Zápis

 • Rozdělení přijatých žáků do tříd

 • 1.A
  Mgr. Marcela Katrušáková

  Bémová Viktorie

  Beranová Šárka

  Černocký Sebastian

  Frankos Damianon

  Hintsyak Karina

  Hoang Tomáš

  Illín Daniel

  Janský Lukáš

  Kot Jindřich

  Kotanová Nicole

  Kroužek Tomáš

  Novák Daniel

  Novotná Lenka

  Odehnal Jakub

  Pham Minh Duc

  Říhová Lucie

  Skálová Thea

  Sorokin Kirill

  Študent Filip

  Weiglová Lea

  Zavázalová Natálie

  Zívalová Daniela

 • 1.B
  Mgr. Ivana            Zámostná

  Cyrusová Kristýna

  Halaška Jakub

  Hlušičková Jana

  Hnaťuková Izabela

  Jakubiak Daniel Natan

  Jasinská Laura

  Klap Daniel

  Kliner Jan

  Kozlová Pavlína

  Larva Tomáš

  Minařík Vojtěch

  Mistr Ondřej David

  Moc Jakub

  Musil Richard

  Nguyen Bao Ngoc

  Plachá Sabina

  Plachý Martin

  Růžek Matyáš

  Suková Natálie

  Vohlídalová Eliana

  Zemanová Kristýna

 • 1. C
  Mgr. Zuzana Vydrová

  Bui Tan Dung

  Garšicová Veronika

  Gregor Nicolas

  Juráková Kateřina

  Kořínek Adam

  Krestová Kristýna

  Kudron Martin

  Němcová Barbora

  Novotná Barbora

  Omokaro Veronika

  Polanský Josef

  Sedláček Filip

  Simon Benedek

  Štrof Vojtěch

  Šámalová Tereza

  Terdy Natálie

  Tošková Karolína

  Tran Nhat Tiep

  Trojanová Karolína

  Verner Antonín

  Víravová Tereza

  Vondra Michael

  Žofka Jan

 • 1.D
  Mgr. Jana           Bistrá

  Benešová Adéla

  Brácha Václav

  Černý Antonín

  Česal Oliver

  Dangová Khanh Ha

  Duda Tomáš

  Frýbert Lukáš

  Jabali Daniel

  Juchelková Eliška

  Kazimourová Adina

  Kratochvílová Aneta

  Kudron Maksym

  Oulehlová Nathalie

  Rybářová Alena

  Spišák Samuel

  Šefl Tomáš

  Šimková Veronika

  Švára Jan

  Yuanhao Lin

  Zajceva Darja

  Zemanová Sylvie

  Žofka Vojtěch

 • Výsledky zápisu pro školní rok 2017 – 2018

  Základní škola, jejíž činnost vykonává Základní škola U Krčského lesa, Jánošíkova 1320, rozhodla svou ředitelkou školy podle ustanovení § 46, § 165 odst. 2 písm. e) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, následovně:
 • Registrační číslo  
  Z1701 Přijat
  Z1702 Přijat
  Z1703 Přijat
  Z1704 Přijat
  Z1705 Přijat
  Z1706 Přijat
  Z1707 Přijat
  Z1708 Přijat
  Z1709 Nepřijat
  Z1710 Přijat
  Z1712 Přijat
  Z1713 Přijat
  Z1714 Přijat
  Z1715 Přijat
  Z1718 Nepřijat
  Z1719 Přijat
  Z1720 Přijat
  Z1721 Přijat
  Z1722 Přijat
  Z1723 Nepřijat
  Z1724 Přijat
  Z1725 Přijat
  Z1726 Přijat
  Z1727 Přerušeno spr. řízení
  Z1728 Přijat
  Z1729 Přijat
  Z1730 Přijat
  Z1731 Přijat
  Z1732 Přijat
  Z1733 Nepřijat
  Z1734 Přijat
  Z1735 Přijat
  Z1736 Přijat
  Z1737 Přijat
  Z1738 Přijat
  Z1739 Přijat
  Z1740 Přerušeno spr. řízení
  Z1741 Přijat
  Z1743 Přijat
  Z1744 Přijat
  Z1745 Přerušeno spr. řízení
  Z1746 Přijat
  Z1747 Přijat
  Z1748 Přijat
  Z1749 Přijat
  Z1750 Přijat
  Z1751 Přijat
  Z1752 Přijat
  Z1755 Nepřijat
  Z1757 Přijat
  Z1758 Přijat
  Z1759 Přijat
  Z1760 Přijat
  Z1761 Přijat
  Z1762 Přijat
  Z1763 Přijat
  Z1764 Přijat
  Z1765 Přijat
  Z1766 Přijat
  Z1767 Přijat
  Z1768 Přijat
 • Registrační číslo  
  Z1769 Přijat
  Z1770 Přijat
  Z1771 Přijat
  Z1772 Přijat
  Z1773 Nepřijat
  Z1774 Nepřijat
  Z1775 Přijat
  Z1776 Přijat
  Z1777 Přijat
  Z1778 Přijat
  Z1779 Přijat
  Z1780 Přijat
  Z1781 Přijat
  Z1782 Přijat
  Z1783 Přijat
  Z1784 Nepřijat
  Z1786 Přijat
  Z1787 Přijat
  Z1789 Přijat
  Z1790 Přijat
  Z1791 Přerušeno spr. řízení
  Z1792 Přijat
  Z1793 Přijat
  Z1794 Přijat
  Z1795 Přijat
  Z1797 Nepřijat
  Z1798 Přijat
  Z17102 Přijat
  Z17103 Přijat
  Z17104 Nepřijat
  Z17105 Přijat
  Z17106 Přijat
  Z17107 Přijat
  Z17108 Přijat
  Z17109 Přijat
  Z17110 Přijat
  Z17111 Přijat
  Z17112 Přijat
  Z17113 Přijat
  Z17114 Přijat
  Z17115 Přijat
  Z17116 Nepřijat
  Z17117 Přijat
  Z17118 Přijat
  Z17119 Přijat
  Z17120 Přijat
  Z17121 Přijat
  Z17122 Přijat
  Z17123 Nepřijat
  Z17124 Nepřijat
  Z17125 Přijat
  Z17127 Nepřijat
  Z17128 Přijat
  Z17129 Přijat
  Z17130 Přijat
  Z17131 Přijat
  Z17132 Přijat
  Z17133 Přijat
  Z17134 Přijat
  Z17135 Přijat
     
 • Datum zveřejnění 28. 4. 2017

   

   

  Zákonným zástupcům přijatých žáků připomínáme první třídní schůzku 10. května 2017 v 17.00 hodin.

   

 •  

  Kritéria pro přijetí žáků do prvních tříd

   1. Trvalý pobyt žáka ve spádové oblasti základní školy

   2. Docházka staršího sourozence zapisovaného žáka v ZŠ U Krčského lesa

   3. Trvalý pobyt žáka v ostatních oblastech Městské části Praha 4

  Desatero pro rodiče jak připravit dítě  na zápis najdete zde