Zápis

 • Seznam přijatých žáků pro školní rok 2024/2025

  Žádáme rodiče o vyplnění velmi krátkého dotazníku, který je zde.

 • 0V804
  12TMG
  1BRNL
  1FZ0O
  1M2KS
  1ZR1O
  20J9P
  2J06C
  3O6NO
  3S0MZ
  4LM0D
  6J8L4
  6ZKBF
  7A7OQ
  7ESFU
  7FG6S
  7VYEU
  808OK
  86WMX
  8CQTN
  8OWTA
  8SS92
  9M5WZ
  A6BJS
  APDXE
  B5ZV2
  B8FNI
 • BP7X4
  BV2VJ
  C8FOX
  DB1JN
  DP3XX
  E3FAT
  EEMCI
  FK1OJ
  FRGC4
  FX59Q
  G2VCD
  G70DG
  GCVW3
  H016J
  H4Q96
  HG2LW
  HMF57
  HUBRP
  II5K7
  IKKWR
  IUK82
  J8X2W
  JN4K0
  MU2PR
  O3DG8
  PBVEE
 • PXQEX
  R58LN
  RFFMM
  RNIVN
  RYZ4Z
  SWF0G
  SXOXD
  TD6ZN
  TF3CE
  TKA9Q
  TLGRV
  TPMTA
  TR423
  U50DR
  UO6JM
  VNTL3
  WFH5L
  WGJ61
  WJY6K
  XE2ZI
  XS0ET
  XWI0O
  YA5F2
  YQA9H
  ZBX33
  ZVQZK
 •  

  Zápis do 1.tříd pro školní rok 2024/2025

 •  

  Informace k zápisu

   

  Zápis do 1.tříd se koná na naší škole ve dnech

  10. dubna 2024 od 14:00 do 18:00 hod.

  11. dubna 2024 od 14:00 do 16:30 hod.

  V případě nemoci je nutné domluvit náhradní termín u paní zástupkyně Růžičkové na telefonu 777 250 267.

 • Postup při zápisu, případně žádosti o odklad:

  • K zápisu se dostaví děti narozené 1. 9. 2017 – 31. 8. 2018 a děti s odkladem povinné školní docházky z loňského školního roku
  • K zápisu je nutno přinést– občanský průkaz zákonného zástupce, rodný list dítěte a doklad o trvalé adrese dítěte, u cizinců cestovní pas zákonného zástupce a dítěte, povolení k pobytu, doklad o bydlení
  • Identifikační číslo– každému dítěti je přiděleno identifikační číslo, pod kterým bude zveřejněn seznam přijatých či nepřijatých žáků. Seznamy budou zveřejněny od 15. května 2024 na webových stránkách školy a na školní vývěsce. Rozhodnutí o přijetí si zákonní zástupci v případě zájmu vyzvednout v kanceláři školy od 20. května 2024. Rozhodné datum zápisu je 15. 4. 2024. Případné rozhodnutí o nepřijetí bude zákonným zástupcům zasláno poštou. Zápis probíhá formou řízeného  rozhovoru paní učitelky  s dítětem a formální části (žádost, kontrola údajů), cca 15minut
 • Přijetí

  Od 18. 3. 2024 ve 12:00 bude spuštěna online registrace k zápisu do 1. tříd. Zákonný zástupce vyplní požadované informace a zároveň si rezervuje datum a čas zápisu. Následně obdrží email, který bude obsahovat registrační číslo dítěte a formulář žádosti o přijetí a odkaz na žádost o odklad. V případě žádosti o přijetí, zákonný zástupce formulář doplní, vytiskne, podepíše a přinese k samotnému zápisu do školy. V případě, že nemáte možnost vytisknutí, společně to zvládneme ve škole v den zápisu.

  • Informativní schůzka rodičů budoucích prvňáčků se bude konat 21. května 2024 v 17:00 hodin ve školní jídelně
 • Odklad

  Od 18. 3. 2024 od 12:00 bude spuštěna online registrace k zápisu do 1. tříd. Zákonný zástupce vyplní požadované informace. Následně obdrží email, který bude obsahovat registrační číslo dítěte,  formulář žádosti o přijetí a odkaz na žádost o odklad.

  • V případě, že zákonní zástupci mají požadované přílohy (vyjádření dětského lékaře a pedagogicko-psychologické poradny) vyplní pouze žádost o odklad, vytiskne, podepíše a přinese spolu s přílohami k samotnému zápisu do školy ve dnech zápisu tj. 10.- 11. 4. 2024. Pokud má zákonný zástupce všechny dokumenty k vyřízení odkladu v den zápisu, není potřeba vyplňovat žádost o přijetí, dítě nemusí být přítomno.
  • V případě, že Vám nějaký dokument chybí, je zapotřebí vyplnit žádost o odklad i žádost o přijetí a dostavit se k zápisu viz. Přijetí. Odklad bude vystaven po dodání všech potřebných dokumentů nejpozději však do 30. 4. 2024. V případě, že nemáte možnost vytisknutí, společně to zvládneme ve škole v den zápisu.

      Doporučujeme všem zákonným zástupcům, kteří budou žádat odklad povinné školní docházky, aby si již nyní neprodleně zajistili termín vyšetření v Pedagogicko-psychologické poradně a u dětského lékaře, aby bylo možno doložit doporučení u zápisu! Rozhodnutí o odkladu si zákonní zástupci vyzvednou v kanceláři školy.

  Zástupkyně ředitele dané zákonné zástupce osloví telefonicky a domluví jednotlivé termíny k předání.

 • Kritéria přijetí

  Pro školní rok 2024/2025 budeme otvírat 2 první třídy po 25 žácích ( tj. celkem 50 žáků)

  Kritéria pro přijetí žáků do prvních tříd budou uplatňována v následujícím pořadí:

  1. Trvalý pobyt dítěte ve spádové oblasti základní školy, v případě cizinců místo pobytu
  2. Trvalý pobyt dítěte v dané Městské části Prahy 4, v případě cizinců místo pobytu, jehož sourozenec se v základní škole již vzdělává (v době zápisu v  1. – 8. ročníku)
  3. Trvalý pobyt dítěte v dané Městské části Praha 4,  v případě cizinců místo pobytu
  4. Trvalý pobyt dítěte v jiné městské části, v případě cizinců místo pobytu,  jehož sourozenec se v základní škole již vzdělává ( v době zápisu v 1. – 8. ročníku)
  5. Trvalý pobyt dítěte v jiné městské části, v případě cizinců místo pobytu
  6. Trvalý pobyt dítěte, v případě cizinců místo pobytu mimo hlavní město Praha

  V případě, že počet dětí splňujících dané kritérium přesáhne kapacitu přijímaných dětí, bude přijetí stanoveno losem. K losování dojde mezi všemi dětmi, které dané kritérium splňují. Losování proběhne za přítomnosti ředitele školy, člena školské rady z řad rodičů a zástupce zřizovatele. Bližší informace o případném losování budou zveřejněny na webu školy a na úřední desce.

  O přijetí nerozhoduje den, čas ani pořadí zapsaných dětí.

 • V úterý 19. 3. zveme především rodiče budoucích prvňáků na den otevřených dveří s komentovanou prohlídkou školy a to mezi 14. a 16. hodinou.

 • Desatero pro rodiče jak připravit dítě  na zápis najdete zde

  Jak mohu svému dítěti pomoci v jeho dalším rozvoji do doby zahájení povinné školní docházky najdete zde

  Spádové oblasti najdete zde 

  Žádost o odklad .docx

  Žádost o odklad .pdf

Co nás čeká
 1. Pohovory s rodiči

  4.6. v 16:00 - 18:00
 2. Pedagogická rada

  20.6. v 14:00 - 16:30
 3. Školní slavnosti

  25.6. v 17:00 - 19:00