Charakteristika školy

 • Základní škola U Krčského lesa je úplnou základní školou.

  Budova školy je umístěna na okraji sídliště v blízkosti Kunratického lesa. Je členěna do šesti pavilonů, ve kterých může být vyučováno až 700 žáků. Je spádovou školou pro oblast Prahy 4 – Krče, zřizovanou obcí MČ Praha 4. Je velmi dobře dostupná MHD i příměstskou dopravou.

  V budově školy je zřízeno celkem 40 učeben, z toho je 9 pracoven odborných a 8 je zřízeno pro školní družinu. K dispozici jsou 2 tělocvičny s velmi dobrým vybavením. Pohybové aktivity jsou realizovány i v prostoru venkovního areálu školy. Zde jsou 4 hřiště, z nichž 3 jsou vybavena umělým povrchem. Učebny jsou světlé, vzdušné. K rozvíjení specializovaných činností jsou určeny 2 počítačové pracovny, pracovny Př a Z, Vv, Ch, F, Hv, dílny, kuchyňka, knihovna, školní klub a chemická laboratoř.

  • žáků
  • učeben
 • Škola má celkem k dispozici 105 počítačů, z nich 86 je přístupno žákům. Máme také 58 tabletů s různými operačními systémy. Počítačová síť prošla rekonstrukcí a modernizací, byla doplněna o Wi-Fi rozvod. V prostorách školy jsou umístěny nápojový automat, automat na mléčné svačiny a papíromat se školními pomůckami . 

  Škola klade důraz na postupné vybavení interaktivní technikou, tj. interaktivními tabulemi, interaktivními sety a interaktivními projektory a na doplnění a modernizaci počítačových učeben.
  Žáci školy mají možnost stravování ve školní jídelně, kde vybírají z nabídky dvou jídel. Výběr je realizován přes internet nebo na terminálu přímo ve školní jídelně.

  Nabídka školy je doplněna činností školní družiny. Školní družina je v provozu od 6:30 do 17:30 hod.

  Škola poskytuje zázemí mnoha dalším subjektům pro práci se žáky v rámci volnočasových aktivit pro žáky nebo pro sportovní aktivity dospělých.

  • hřiště
  • počítačů
 • Škola byla uvedena do provozu k 30. září 1970.

  Nesla označení ZŠ Jánošíkova – jih a byla jednou ze dvou škol, ve kterých se učily děti z nově postavených sídlišť v Praze Krči.

  Naplněnost obou škol byla v té době vysoká a škola ve své historii patřila k  těm úspěšným v obvodu Prahy 4. Blízkost lesa dala v pozdější době vzniknout názvu školy, který obě školy odlišil. Současně se k tomuto období, kdy škola oslavovala 30. výročí svého otevření váže vznik loga školy.

  Logo školy navrhl pan Jiří Bartoň, který v té době na škole působil jako pedagog a zasloužil se o výrazně kvalitní výuku dějepisu.

  O vzniku loga sám uvedl: „Základem loga školy se stal výřez z obrazu Mistra třeboňského oltáře. Ten působil v Čechách v době Lucemburků za času Karla, zakladatele university Karlovy, která přispěla k rozvoji školství. Karlův syn Václav dal následně koupit „krčský“ Kunratický les a zřídil v něm svoji oboru. V lese pak byl vystavěn dnes již skromně dochovaný Nový hrad a zřízením obory byl tak dán základ k zachování tohoto pro školu symbolického lesa. Zvolený výřez z obrazu Mistra třeboňského oltáře byl pak autorem loga vložen do osmibokého rámce osobního signetu J. A. Komenského, jako učitele národů, kde symbolika světoznámého učitele zaštiťuje školu v souvislosti s působením současných pedagogů na mladou generaci.“

Co nás čeká
 1. Pedagogická rada

  24.4. v 14:00 - 16:00
 2. Státní svátek

  1.5.
 3. Státní svátek

  8.5.