Výchovný poradce

 • Výchovný poradce zajišťuje péči o žáky v oblastech jejich individuálních vzdělávacích potřeb.

  Spolupracuje s pedagogicko psychoogickou poradnou pro Prahu 4 a sleduje žáky, kteří byli v poradně vyšetřeni a ve spolupráci se zákonnými zástupci zpracovává individuální vzdělávací plány. Koordinuje kontakt mezi školou a pedagogickou poradnou v rámci individuálních setkání přímo ve škole.

  Výchovný poradce organizuje přípravu na příjímací řízení a podávání přihlášek na střední školy.

  Zajišťuje informovanost žáků o možnostech studia na středních školách, organizuje náležitosti potřebné k přihlášení na střední školu a napomáhá správnému podání přihlášek.

  Výchovný poradce napomáhá při řešení problémových situací žáků. Organizuje pohovory s rodiči, účastní se výchovných komisí, spolupracuje s metodikem prevence a speciálním pedagogem.

 • Důležité

  • výchovný poradce pro II. stupeň: Mgr. Miloslava Neubauerová
  • konzultační hodiny: úterý 14:00 – 15:30
  • e-mail: miloslava.neubauerova@zsukrcskeholesa.cz
  • telefon: 241 713 229, linka 42

   

  • výchovný poradce pro I. stupeň: Mgr. Ivana Zámostná
  • konzultační hodiny: středa 13:00 – 14:00
  • e-mail: ivana.zamostna@zsukrcskeholesa.cz
  • telefon: 241 713 229, linka 25
Co nás čeká
 1. Vánoční prázdniny

  23.12.2017 - 2.1.2018
 2. Třídní schůzky, Spolek rodičů

  9.1.2018 v 17:30 - 18:30
 3. Pedagogická rada

  24.1.2018 v 14:15 - 16:30