Výchovný poradce

 • Výchovný poradce zajišťuje péči o žáky v oblastech jejich individuálních vzdělávacích potřeb.

  Spolupracuje s pedagogicko psychoogickou poradnou pro Prahu 4 a sleduje žáky, kteří byli v poradně vyšetřeni a ve spolupráci se zákonnými zástupci zpracovává individuální vzdělávací plány. Koordinuje kontakt mezi školou a pedagogickou poradnou v rámci individuálních setkání přímo ve škole.

  Výchovný poradce organizuje přípravu na příjímací řízení a podávání přihlášek na střední školy.

  Zajišťuje informovanost žáků o možnostech studia na středních školách, organizuje náležitosti potřebné k přihlášení na střední školu a napomáhá správnému podání přihlášek.

  Výchovný poradce napomáhá při řešení problémových situací žáků. Organizuje pohovory s rodiči, účastní se výchovných komisí, spolupracuje s metodikem prevence a speciálním pedagogem.

 • Důležité

  • výchovný poradce pro I. stupeň: Mgr. Ivana Zámostná
  • konzultační hodiny: středa 13:00 – 14:00
  • e-mail: ivana.zamostna@zsukrcskeholesa.cz
  • telefon: 241 713 229, linka 25

   

  • výchovný poradce pro II. stupeň: Mgr. Tomáš Pírek, MBA, DBA
  • konzultační hodiny:  středa 14:30 – 15:30 
  • e-mail: tomas.pirek@zsukrcskeholesa.cz
  • telefon: 241 713 229, linka 17, 42

   

Co nás čeká
 1. Pohovory s rodiči

  4.6. v 16:00 - 18:00
 2. Pedagogická rada

  20.6. v 14:00 - 16:30
 3. Školní slavnosti

  25.6. v 17:00 - 19:00