O školní družině

 • Školní družina je nedílnou součástí školy. Zabezpečuje žáky od 1. do 4. ročníků. Jednotlivá oddělení pracují pod vedením vychovatelek v samostatných pracovnách. Provozní doba školní družiny je od 6:30 hod. do 17:30 hod.

  Školní družina pracuje podle vlastního vzdělávacího programu a jejím hlavním úkolem je poskytnout žákům smysluplné školní zázemí v době před a po vyučování. Kromě pobytu ve svých pracovnách jsou žákům v rámci družinového provozu k dispozici školní hřiště i tělocvična.

 • Paní vychovatelky společně žákům připravují bohatou náplň, jejíž součástí jsou exkurze, výlety, tematické akce, divadelní představení, soutěže, samostatné kroužky a řada dalších doplňkových programů včetně času na relaxaci, odpočinek a tvořivou výtvarnou činnost a hry.

  Poplatek za školní rok činí 300,- Kč měsíčně a je vybírán na celé pololetí vždy k 30.9. a 31.1. ve výši 1500,- Kč.

   

 • Důležité

  • vedoucí školní družiny: paní Jitka Traspová
  • telefon – vedoucí vychovatelka: +420 773 767 186
  • telefon ŠD: +420 774 711 183
  • konzultační hodiny jsou každé úterý 15:00 – 17:00
  • poplatek činí 300,- měsíčně, vybírán pololetně 30.9. a 31.1.
Co nás čeká
 1. Třídní schůzky

  26.3. v 17:00 - 18:00
 2. Velikonoční prázdniny a velikonoční svátky

  28.3. - 1.4.
 3. Zápisy do prvních tříd

  10.4. v 14:00 - 11.4. v 18:00