Přijímací řízení na SŠ

 • Nový informační web k přijímacímu řízení

  MŠMT a Cermat připravilo informační web k přijímacím zkouškám na střední školy v tomto školním roce. Informace naleznete na: www.prihlaskynastredni.cz

  Aktualizace informací k přijímacím zkouškám

  DŮLEŽITÉ:

  Vážení rodiče,

  jelikož jsme si vědomi toho, že s podáváním přihlášek můžete mít jisté problémy, rozhodli jsme se  Vám nabídnout pomoc. Otevřeme pro Vás naši počítačovou učebnu, ve které Vám budeme nápomocni.

  OTEVŘENÁ ŠKOLA pro tyto účely bude v termínech:

  1. února 2024 (pondělí) 14:00-18:00
  2. února 2024 (čtvrtek) 14:00-18:00

  Miroslav Vodička a Tomáš Pírek

    

  SHRNUTÍ INFORMACÍ:

   Vzhledem k ulehčení práce středním školám Vás žádáme, abyste zvolili elektronický způsob podávání přihlášek.

  • Na této stránce naleznete také několik dokumentů a formulářů ke stažení! Využít můžete tiskopis určený k lékařskému posudku o zdravotní způsobilosti, žádost pro uchazeče s dočasnou ochranou (o prominutí zkoušky z češtiny a matematiku v ukrajinštině) aj. 
  • V případě, že zvolíte 3. způsob podávání přihlášek, tedy tzv. „papírovou formu“, je nutné, abyste si stáhli a vyplnili formulář s názvem Přihláška ke vzdělávání na SŠ 2024. Nelze využívat „staré“ přihlášky, které jsou ještě někde dostupné na webech jednotlivých škol 
  • Připomínáme, že kvůli prioritizaci přihlášek NEBUDE MOŽNÉ podat odvolání z důvodu nepřijetí!
  • V případě, že jste podávali „papírovou“ přihlášku do oborů s talentovou zkouškou k 30. listopadu 2023, musíte ji doplnit také do elektronické přihlášky k ostatním školám bez talentové zkoušky. Všechny školy pak opět prioritně seřadíte. V takovém případě bude v přihlášce celkem až 5 škol
  • K dispozici jsou Vám také návodná videa, která Vás novým systémem podávání přihlášek na SŠ provedou:

   

  1. Informace pro rodiče a žáky: https://www.youtube.com/watch?v=vRHfOhAKOYY&embeds_referring_euri=https%3A%2F%2Fwww.prihlaskynastredni.cz%2F&source_ve_path=MjM4NTE&feature=emb_title

   

  1. Algoritmus: https://www.youtube.com/watch?v=uHeUsdQGPm4&embeds_referring_euri=https%3A%2F%2Fwww.prihlaskynastredni.cz%2F&source_ve_path=MjM4NTE&feature=emb_title

   

  1. Přihláška v DIPSY – elektronická přihláška (1. způsob)

  https://www.youtube.com/watch?v=4EdNizHJfKM

   

  1. Přihláška v DIPSY – výpis ze systému (2. způsob)

  https://www.youtube.com/watch?v=Q4YjKGuO3T0&embeds_referring_euri=https%3A%2F%2Fwww.prihlaskynastredni.cz%2F&source_ve_path=MjM4NTE&feature=emb_title

   

   

  V případě dalších dotazů se prosím přímo obracejte na mě, výchovného poradce, prostřednictvím e-mailu: tomas.pirek@zsukrcskeholesa.cz

   
  Předběžné informace k přijímacímu řízení ve školním roce 2023/2024

  V letošním školním roce se očekává změna v systému přijímacího řízení. Dne 26. října 2023 poslanci schválili v prvním čtení poslanecký návrh novely školského zákona, který upravuje
  digitalizaci přijímacího řízení. To s sebou přináší razantní změny, které jsou však zatím v řešení a přípravě.
  Následující body obsahují předběžné informace:
   Žáci 9. ročníků, kteří se budou hlásit na střední školu s talentovou zkouškou, budou podávat maximálně dvě přihlášky v papírové formě. Zájem sdělí co nejdříve panu učiteli Tomáši Pírkovi, výchovnému poradci, který přihlášky připraví. Termín podání přihlášek je do 30. 11. 2023
   Zájemci o víceletá gymnázia, tedy žáci 5. a 7. ročníku, průběžně sdělí svůj zájem výchovnému poradci, a to kvůli evidenci všech uchazečů
   V případě, že v letošním školním roce dojde k novelizaci systému přijímacího řízení, upozorňujeme na několik změn:
  – Žáci si podávají nově 3 přihlášky (volí si tedy 3 střední školy)
  – Uchazeč na přihlášce prioritně seřadí tyto střední školy (obory), po podání přihlášek již nebude moci pořadí škol měnit. Systém bude bezprostředně po vyhodnocení výsledků přijímacích zkoušek ředitelům SŠ uchazeče na základě jejich prioritizace přiřazovat ke konkrétním školám. Nebude již možné podat odvolání proti rozhodnutí o nepřijetí ke studiu z kapacitních důvodů
  – Uchazeč bude konat dvě jednotné přijímací zkoušky i v případě, že se hlásí pouze na jeden maturitní obor
  – SŠ nebudou mít zákonnou povinnost zohlednit jako jedno z kritérií přijímacího řízení výsledky předchozího vzdělávání ze ZŠ, zůstane však možnost toto kritérium použít
  – Podávání přihlášek bude možné v písemné formě bez elektronického systému, písemně s podporou elektronického systému nebo elektronickou formou s ověřením zákonného zástupce prostřednictvím elektronické identity – podávání přihlášek je zcela v kompetenci zákonných zástupců, základní školy již nic nevydávají ani nepotvrzují
  – Termín podání přihlášek je do 20. 2. 2024 Podrobnější informace naleznete ve zprávě, kterou vydalo MŠMT: https://www.msmt.cz/ministerstvo/novinar/snemovna-dala-v-prvnim-cteni-zelenou- digitalizaci
  O dalších informacích Vás budeme opět průběžně informovat.
  V případě jakýchkoliv dotazů se obraťte přímo na výchovného poradce pana učitele Tomáše Pírka.

  Tomáš Pírek
  tomas.pirek@zsukrcskeholesa.cz

  Protože zatím není jasné, jak bude letošní přijímací řízení vypadat, necháváme tu také informace  k přijímacímu řízení v loňském roce:

  Informace k přijímacímu řízení na SŠ ve školním roce 2022/2023

  AKTUÁLNĚ

   do 30. 11. 2022 odevzdání přihlášek v případě, že se žák hlásí do oborů vzdělání s TALENTOVOU zkouškou (konzervatoře, obory 82 Umění a užité umění, Gymnázium se sportovní zkouškou)

  V případě zájmu prosím informujte výchovného poradce e-mailem.        

  Kontakt: pan učitel Tomáš Pírek –  tomas.pirek@zsukrcskeholesa.cz

  Aktualizace termínů jednotných přijímacích zkoušek na střední školy a víceletá gymnázia:

   

  Na základě rozhodnutí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy se termíny konání jednotné přijímací zkoušky ve školním roce 2022/2023 mění takto:

   

  čtyřleté obory vzdělávání:

   

  1.  řádný termín – čtvrtek 13. dubna 2023
  2.  řádný termín – pátek 14. dubna 2023

   

  1. náhradní termín – středa 10. května 2023
  2. náhradní termín – čtvrtek 11. května 2023
  šestileté a osmileté obory vzdělávání:
  1. řádný termín – pondělí 17. dubna 2023
  2. řádný termín – úterý 18. dubna 2023

   

  1. náhradní termín – středa 10. května 2023
  2. náhradní termín – čtvrtek 11. května 2023

   

  DŮLEŽITÉ:

  Přijímací zkoušky

  – jednotné zkoušky z ČJ a M do maturitních oborů vzdělání bez talentové zkoušky v 1. kole přijímacího řízení se konají ve dvou termínech, v tomto termínu se rovněž koná jednotná zkouška do oboru vzdělání Gymnázium se sportovní přípravou.

  Výběr středních škol

  Každý žák by měl být již rozhodnut, na které maximálně 2 střední školy se bude hlásit.

  Všechny potřebné údaje o nabízených oborech vzdělání naleznete v níže uvedených odkazech:

  https://www.atlasskolstvi.cz
  https://www.atlasskolstvi.cz/stredni-skoly
  https://www.infoabsolvent.cz/
  http://www.msmt.cz/
  https://prijimacky.cermat.cz/kalendar
  https://sberdat.uiv.cz/rozcestnik/
  https://portal.csicr.cz/

  Informace k přihláškám:

  • Předání přihlášek žákům – Žáci obdrží přihlášky s vyplněnou přední stranou a klasifikací začátkem února. Zákonní zástupci doplní informace o vybraných SŠ a přihlášky podepíší (přihlášku podepisuje i žák!).
  • Vrácení přihlášek zpět do školy – Vyplněnou přihlášku žáci vrátí nejpozději do 10. února 2023. Obě přihlášky musí být identické (zachovává se stejné pořadí škol).
  • Vydání přihlášek žákům – Přihlášky budou opět vráceny žákům k osobnímu doručení nebo odeslání na konkrétní střední školy, a to do 20. února 2023.
  • Odevzdání přihlášek na SŠ – Rodiče odevzdají vyplněné přihlášky ke střednímu vzdělávání do oborů vzdělání bez talentové zkoušky sami řediteli střední školy nejpozději do 1. března 2023 (po tomto termínu není odeslání ze zákona možné).

  Termíny přijímacích zkoušek –

  Pro jednotné testy (obory s maturitní zkouškou) jsou centrálně stanoveny dva termíny, jeden řádný a druhý náhradní pro ty uchazeče, kteří se z objektivních důvodů nebudou moci dostavit k termínu řádnému. Pakliže se uchazeč k řádnému termínu nebude moci dostavit, omluví se řediteli školy, na které měl zkoušku konat a po omluvě bude automaticky přihlášen k náhradnímu termínu konání testu.

  Termíny přijímacích zkoušek byly posunuty a najdete je na začátku tohoto dokumentu.

   Informace o výsledcích přijímacích zkoušek

  • Výsledky přijímacího řízení ke střednímu vzdělávání u přijatých uchazečů se vyhlašují formou vydání seznamu přijatých uchazečů (do 3 pracovních dnů po termínu stanoveném pro přijímací zkoušky, v případě, že se přijímací zkoušky nekonají, se seznam vydá v prvním kole a v dalších kolech  bez  zbytečného  odkladu).
  • PřijetíRozhodnutí o přijetí se přijatým uchazečům nevydává, tzn., že musíte sami sledovat internetové stránky daných středních škol, na kterých budou seznamy s přijatými uchazeči. Týká se i uchazečů o přijetí do prvního ročníku nižšího stupně šestiletého a osmiletého gymnázia a i  uchazečů  podávajících  přihlášky  do oborů  vzdělání  s talentovou zkouškou.
  • NepřijetíNepřijatým uchazečům se oznamuje   výsledek   přijímacího   řízení zasláním rozhodnutí písemně.
  • Odvolání – V případě, že žák nebude přijat ke studiu a má vůči rozhodnutí vážné výhrady, má právo se odvolat u ředitele střední školy do 3 pracovních dnů ode dne doručení rozhodnut.

   

  Zápisový lístek 

  • Po vyhlášení výsledků o přijetí potvrzuje přijatý uchazeč zájem o školu zápisovým lístkem do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí o přijetí. Tzn., že lhůta pro  uplatnění  zápisového  lístku  běží  ode  dne,  kdy ředitel školy zveřejní seznam přijatých uchazečů – výsledek přijímacího řízení s tím, že se den vyhlášení do běhu lhůty nezapočítává.
  • Vydání zápisového lístku – Základní škola vydá následně každému žákovi jeden zápisový lístek. Platný je pouze originál zápisového lístku s příslušnými znaky, nikoliv jeho kopie. Při jeho ztrátě nebo poškození je možné písemně požádat o vydání duplikátu instituci, od které žadatel obdržel první originál.
  • Nepotvrdí-li žák odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se na dané střední škole, vzdává se tímto práva být přijat za žáka dané střední školy. Výjimkou je případ, kdy jej žák bere zpátky pro uplatnění na druhé škole, kde bylo jeho odvolání úspěšné.
  • Vzít zpět zápisový lístek nově školský zákon neumožňuje.

  V případě jakýchkoliv dotazů se obracejte na výchovného poradce Mgr. Tomáše Pírka.

  Mgr. Tomáš Pírek, výchovný poradce
Co nás čeká
 1. Začátek školy

  2.9. v 8:00 - 9:00