Přijímací řízení na SŠ

Novinkou v přijímacím řízení ve školním roce 2016/2017 bude zejména:
 sjednocení termínu pro předkládání přihlášek ke střednímu vzdělávání do oborů vzdělání
bez talentové zkoušky na 1. března na první kolo přijímacího řízení
 konání povinné jednotné zkoušky v oborech s maturitní zkouškou (s výjimkou oborů zkráceného studia a oborů vzdělání skupiny oborů 82 Umění a užité umění), a to pro všechny formy vzdělávání,
 jednotné zkoušky se konají formou jednotných písemných testů z předmětů Český jazyk
a literatura a Matematika a její aplikace v rozsahu stanoveném Rámcovým vzdělávacím
programem pro základní vzdělávání.

V platnosti jako v uplynulém školním roce tak v prvním kole přijímacího řízení zůstává zejména podávání jen dvou přihlášek, vyhlášení výsledku přijímacího řízení ke střednímu vzdělávání u přijatých uchazečů formou vydání seznamu přijatých uchazečů i zasílání písemného rozhodnutí jen nepřijatým uchazečům nejdříve 22. dubna, po vyhlášení výsledků ,potvrzování zájmu o školu zápisovým lístkem přijatým uchazečem do 10 pracovních dnů ode dne oznámení o přijetí, vydávání zápisového lístku základní školou a možnost uplatnění zápisového lístku je jen jednou. Výjimkou z uplatnění zápisového lístku je, když odvolání uchazeče bylo úspěšné.
Jednotná přijímací zkouška se koná:
1. termín:
12.dubna 2017 – pro čtyřleté obory vzdělání
18. dubna 2017 – pro obory šestiletých a osmiletých gymnázií

2. termín
19. dubna 2017 – pro čtyřleté obory vzdělání
20. dubna 2017 – pro obory šestiletých a osmiletých gymnázií

Podrobnější informace o přijímacím řízení jsou uvedeny a průběžně aktualizovány na

https://www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani/prijimani-na-stredni-skoly-a-konzervatore.

.