Přijímací řízení na SŠ

Pro přijímacím řízení od školního roku 2016/2017 platí následující:

• konání povinné jednotné zkoušky v oborech s maturitní zkouškou (s výjimkou oborů zkráceného studia a oborů vzdělání skupiny oborů 82 Umění a užité umění), a to pro všechny formy vzdělávání,
• jednotné zkoušky se konají formou jednotných písemných testů z předmětů Český jazyk a literatura a Matematika a její aplikace v rozsahu stanoveném Rámcovým vzdělávacím programem pro základní vzdělávání.

V prvním kole přijímacího řízení může žák podat jen dvě přihlášky. Vyhlášení výsledku přijímacího řízení ke střednímu vzdělávání u přijatých uchazečů je formou zveřejněného seznamu přijatých uchazečů (písemné rozhodnutí je zasíláno jen nepřijatým uchazečům). Žák potvrdí zájem o školu zápisovým lístkem do 10 pracovních dnů ode dne oznámení o přijetí (základní škola vydává jeden zápisový lístek). 

Možnost uplatnění zápisového lístku je jen jednou. Výjimkou z uplatnění zápisového lístku je, když odvolání uchazeče bylo úspěšné.

Jednotná přijímací zkouška ve školním roce 2019/2020 se koná:
1. termín:
bude upřesněno
2. termín
bude upřesněno

náhradní termíny pro všechny obory
bude upřesněno

Podrobnější informace o přijímacím řízení jsou uvedeny a průběžně aktualizovány na webových stránkách MŠMT ČR:

http://www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani/prijimani-na-stredni-skoly-a-konzervatore

Doporučujeme: Termíny veletrhu středních škol Schola Pragensis pro šk. rok 2019/2020: 

28. 11. – 30. 11. 2019 v Kongresovém centru v Praha

 

 

 

 

Co nás čeká
  1. Mikuláš

    5.12. v 8:00 - 12:00
  2. Vánoční dílny a jarmark

    10.12. v 16:00 - 18:00
  3. Vánoční prázdniny

    23.12.2019 v 8:00 - 5.1.2020 v 17:00