Co škola nabízí

 •  

  Základní škola U Krčského lesa je prioritně určena pro spádovou oblast Prahy 4 – Krče.
  K 1. 1. 2008 došlo ke sloučení dvou základních škol – ZŠ Jánošíkova a ZŠ U Krčského lesa, kdy ZŠ U Krčského lesa se stala školou nástupnickou.

  Pro mateřské školky  – MŠ Kukučínova, MŠ Tajovského a MŠ Hurbanova je ZŠ U Krčského lesa školou nejbližší.

  Již v posledním roku docházky do mateřské školy je „ mateřinkám“ nabízeno, aby se se svými dětmi přišli do školy podívat. Žáci 1. tříd připravují pro své budoucí spolužáky ukázkové hodiny, vyrábějí jim dárečky a pomáhají tak při představování školy jejím budoucím žákům. Pro rodiče je pak připraven Den otevřených dveří, kde si školu mohou nejen prohlédnout, ale i získat odpovědi na případné dotazy.

 • Co budoucím prvňáčkům nabízíme:

  • Přívětivou, čistou a dobře vybavenou školu
  • Milé a spravedlivé učitele
  • Hezky upravené a vybavené učebny
  • Možnost navštěvovat školní družinu a využívat její vybavení
  • Stravování ve školní jídelně s výběrem ze dvou jídel
  • Širokou škálu kroužků a sportovních aktivit
  • Výuku angličtiny již od 1. třídy
  • Spoustu akcí jako doplnění výuky podle školního vzdělávacího plánu Naše tvořivá škola
  • Kurz plavání ve 3. třídě a kurz bruslení v každém ročníku 1. stupně
  • Školní výlety, exkurze a ozdravné pobyty
  • Dobrou připravenost pro přechod na víceletá gymnázia
Co nás čeká
 1. Třídní schůzky

  26.3. v 17:00 - 18:00
 2. Velikonoční prázdniny a velikonoční svátky

  28.3. - 1.4.
 3. Zápisy do prvních tříd

  10.4. v 14:00 - 11.4. v 18:00