Školní poradenské centrum

 • Školní poradenské centrum soustřeďuje poskytování specializovaných poradenských činností, které škola nabízí žákům, rodičům a pedagogům.

  Činností jednotlivých specialistů škola podporuje:

  • Budování příznivého klimatu školy
  • Realizaci podpory rovných příležitostí pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami
  • Odbornou pomoc při integraci žáků s SVP
  • Nápomoc při řešení vzdělávacích problémů 
  • Podporu nadaných žáků
  • Prevenci sociálně patologických jevů
  • Poradenství pro volbu povolání
  • Operativní intervenci v případě řešení aktuálních problémů
Co nás čeká
 1. Den otevřených dveří

  12.3. v 13:00 - 15:30
 2. Třídní schůzky, Spolek rodičů

  26.3. v 17:30 - 18:30
 3. Noc s Andersenem (I. stupeň)

  29.3. v 18:00 - 30.3. v 8:00