Alergeny

 • Vážení rodiče,

  13. 12. 2014 je legislativně stanoveno datum, kdy je povinností všech výrobců potravin, všech článků veřejného stravování, jako např. nemocnic, restaurací, školních jídelen, pekáren, prodejen atd. označovat alergeny ve všech potravinových výrobcích.

  Školní jídelna je povinna označit vyrobený pokrm alergenní složkou, ale nebude brát zřetel na jednotlivé přecitlivělosti strávníků. Není možné se věnovat při výrobě jídel strávníkům s potravinovou alergií jednotlivě, takže případným žádostem nebude vyhověno.

  Jídelna má pouze funkci informační tak, jako každý výrobce potravin a pokrmů.

  Označení přítomnosti alergenu bude na jídelním lístku označeno číslem označující alergen.

  Seznam legislativně stanovených alergenů s označením čísla, které je přeneseno na jídelní lístek bude v blízkosti jídelního lístku.

  Save0027-640b[1]

Co nás čeká
 1. Podzimní prázdniny

  26.10. - 27.10.
 2. Pohovory s rodiči

  7.11. v 16:00 - 18:00
 3. Státní svátek

  17.11.