Spolek rodičů

  • IČ 04514661

    Založen zákonnými zástupci žáků a zapsán do obchodního rejstříku dne 17. 11. 2015.

    Byl založen jako organizace, která prohlubuje trvalý rozvoj všestranné spolupráce a partnerské komunikace mezi rodiči a představiteli ZŠ U Krčského lesa a pomáhá škole při plnění jejího poslání.

    Předsedkyní spolku je Ing. Jana Mudrochová.

    E-mail: spolek.rodicu@zsukrcskeholesa.cz