Speciální pedagog

 • Úkolem speciálního pedagoga je výchova a vzdělávání dětí postižených různými nedostatky – tělesnými, smyslovými, duševními nebo zdravotními.

  Žáci s individuálním vzdělávacím plánem jsou integrováni do běžných tříd a jejich potřeby jsou podle IVP zohledňovány. U  žáků s lehčím stupněm poruchy je uplatňován zejména individuální přístup  vyplývající z doporučení PPP.

  Speciální pedagog školy ve spolupráci s rodiči a poradenským zařízením pracuje s žákem individuálně v hodinách tzv. náprav. Zde využívá didaktické pomůcky všeho druhu podle zaměření výuky, psací a kreslicí potřeby, výpočetní techniku se speciálními programy, obrazovou a zvukovou techniku a hlavně mluvené slovo.

 • Důležité

  • speciální pedagog: Mgr. Ivana Zámostná
  • konzultační hodiny: úterý 14:00 – 15:00
  • e-mail: ivana.zamostna@zsukrcskeholesa.cz
  • telefon: 241 713 229, linka 25

   

  • speciální pedagog: Mgr. Nela Mohoritová
  • konzultační hodiny: středa 13:00 – 14:00
  • e-mail: nela.mohoritova@zsukrcskeholesa.cz
  • telefon: 241 713 229, linka 22
Co nás čeká
 1. Velikonoční prázdniny

  9.4. - 13.4.
 2. Zápis do 1. tříd

  21.4. - 22.4.
 3. Pohovory s rodiči

  9.6. v 16:00 - 18:00