Speciální pedagog

 • Úkolem speciálního pedagoga je výchova a vzdělávání dětí postižených různými nedostatky – tělesnými, smyslovými, duševními nebo zdravotními.

  Žáci s individuálním vzdělávacím plánem jsou integrováni do běžných tříd a jejich potřeby jsou podle IVP zohledňovány. U  žáků s lehčím stupněm poruchy je uplatňován zejména individuální přístup  vyplývající z doporučení PPP.

  Speciální pedagog školy ve spolupráci s rodiči a poradenským zařízením pracuje s žákem individuálně v hodinách tzv. náprav. Zde využívá didaktické pomůcky všeho druhu podle zaměření výuky, psací a kreslicí potřeby, výpočetní techniku se speciálními programy, obrazovou a zvukovou techniku a hlavně mluvené slovo.

 • Důležité

  • speciální pedagog: Mgr. Ivana Zámostná
  • konzultační hodiny: úterý 14:00 – 15:00
  • e-mail: ivana.zamostna@zsukrcskeholesa.cz
  • telefon: 241 713 229, linka 25

   

  • speciální pedagog: Mgr. Nela Mohoritová
  • konzultační hodiny: středa 13:00 – 14:00
  • e-mail: nela.mohoritova@zsukrcskeholesa.cz
  • telefon: 241 713 229, linka 22
Co nás čeká
 1. Pedagogická rada

  24.1. v 14:00 - 16:30
 2. Lyžařský kurz 7. a 8. tříd

  29.1. - 5.2.
 3. Rozdávání vysvědčení

  31.1. v 11:00 - 13:30