Speciální pedagog

 • Školní speciální pedagog se věnuje dětem se speciálními vzdělávacími potřebami, tedy především dětem se specifickými poruchami učení, chování, žákům s jazykovou bariérou nebo žákům jinak ohroženým školním neúspěchem. Spolupracuje s učiteli, rodiči, žáky i dalšími organizacemi (např. pedagogicko-psychologická poradna, speciálně pedagogické centrum) a pomáhá nastavit pro žáky podpůrná opatření tak, aby jejich vzdělávání bylo co nejefektivnější, žáci byli ve škole úspěšní podle svých možností a měli z učení radost.

  S žáky pracuje individuálně nebo ve skupinách v předmětu speciálně pedagogické péče, který probíhá v rámci vyučování nebo po něm. Rodiče mohou využít konzultací i dlouhodobější spolupráce v různých programech.

 • Důležité

  • speciální pedagog: Mgr. Ivana Zámostná
  • konzultační hodiny: úterý 14:00 – 15:00
  • e-mail: ivana.zamostna@zsukrcskeholesa.cz
  • telefon: 241 713 229, linka 25

   

  • speciální pedagog: Mgr. Nela Mohoritová
  • konzultační hodiny: středa 13:00 – 14:00
  • e-mail: nela.mohoritova@zsukrcskeholesa.cz
  • telefon: 241 713 229, linka 22
Co nás čeká
 1. Školní slavnosti

  25.6. v 17:00 - 19:00
 2. Vysvědčení

  28.6. v 8:00 - 9:00
 3. Začátek školy

  2.9. v 8:00 - 9:00