Školní psycholog

 • Poskytuje poradenské a psychoterapeutické služby. Provádí kontaktní činnosti zaměřené na jedince nebo skupiny žáků se zvýšeným rizikem školní neúspěšnosti nebo ohrožených vznikem problémů v osobním a sociálním vývoji.

  Po domluvě zajišťuje psychologické poradenství související se vzděláváním a výchovou žáků.

  Návštěvu u školní psycholožky je třeba předem dohodnout emailem nebo telefonicky.

   

   

  Termíny na září:

  3. 9.     14. 9.     19.9.     21. 9.   a      26. 9.          vždy od 8:30  do 13:30 hodin

  Termíny na říjen:

  4.10.     9.10.    15.10.     24.10.    a     31.10.           vždy od 8:30  do 13:30 hodin

 • Důležité

  • školní psycholog: PhDr. Lenka Kolajová
  • konzultační hodiny: dle individuální domluvy
  • e-mail: skolni.psycholog@zsukrcskeholesa.cz
  • telefon: 770 182 046