Školní psycholog

 • Poskytuje poradenské a psychoterapeutické služby. Provádí kontaktní činnosti zaměřené na jedince nebo skupiny žáků se zvýšeným rizikem školní neúspěšnosti nebo ohrožených vznikem problémů v osobním a sociálním vývoji.

  Po domluvě zajišťuje psychologické poradenství související se vzděláváním a výchovou žáků.

  Návštěvu u školní psycholožky je třeba předem dohodnout emailem nebo telefonicky.

   

   

   

  Termíny na říjen:

  3.10.     9.10.    15.10.     25.10.    a     31.10.           vždy od 8:30  do 13:30 hodin

  Termíny listopad:

  12.11.   21.11   a      28.11.                                       vždy od 8:30 do 13:30 hodin

  Termíny prosinec:

  3. 12.   14.12   a      19.12.                                       vždy od 8:30 do 13:30 hodin

 • Důležité

  • školní psycholog: PhDr. Lenka Kolajová
  • konzultační hodiny: dle individuální domluvy
  • e-mail: skolni.psycholog@zsukrcskeholesa.cz
  • telefon: 770 182 046
Co nás čeká
 1. Pedagogická rada

  21.11. v 14:00 - 16:00
 2. Mikuláš

  5.12. v 8:00 - 12:00
 3. Vánoční dílny, jarmark

  11.12. v 16:00 - 18:00