Školní psycholog

 • Poskytuje poradenské a psychoterapeutické služby. Provádí kontaktní činnosti zaměřené na jedince nebo skupiny žáků se zvýšeným rizikem školní neúspěšnosti nebo ohrožených vznikem problémů v osobním a sociálním vývoji.

  Po domluvě zajišťuje psychologické poradenství související se vzděláváním a výchovou žáků.

  Návštěvu u školní psycholožky je třeba předem dohodnout emailem nebo telefonicky.

   
    
   
   
  Termíny únor:
  5.2.       12.2.         a          16.2.                  vždy od 8:30 do 13:30 hodin
   
  Termíny březen:
  1. 3.       11. 3.     15. 3.       a      22. 3.        vždy od 8:30 do 13:30 hodin
   
  Termíny březen:
  12. 4.       23. 4.      a      30. 4.                    vždy od 8:30 do 13:30 hodin
   
  Termíny květen
  6. 5.       10. 5.     17. 5.       a      24. 5.        vždy od 8:30 do 13:30 hodin

   
 • Důležité

  • školní psycholog: PhDr. Lenka Kolajová
  • konzultační hodiny: dle individuální domluvy
  • e-mail: skolni.psycholog@zsukrcskeholesa.cz
  • telefon: 770 182 046