Školní psycholog

 • Poskytuje poradenské a psychoterapeutické služby. Provádí kontaktní činnosti zaměřené na jedince nebo skupiny žáků se zvýšeným rizikem školní neúspěšnosti nebo ohrožených vznikem problémů v osobním a sociálním vývoji.

  Po domluvě zajišťuje psychologické poradenství související se vzděláváním a výchovou žáků.

  Návštěvu u školní psycholožky je třeba předem dohodnout emailem nebo telefonicky.

   
    
  Termíny květen
  6. 5.       10. 5.     17. 5.       a      24. 5.        vždy od 8:30 do 13:30 hodin
   
  Termíny červen
  3.6.       9.6.     15. 6.       21. 6.      a      28. 6.        vždy od 8:30 do 13:30 hodin
   
   
   
   
   
 • Důležité

  • školní psycholog: PhDr. Lenka Kolajová
  • konzultační hodiny: dle individuální domluvy
  • e-mail: skolni.psycholog@zsukrcskeholesa.cz
  • telefon: 770 182 046