Školní psycholog

 • Poskytuje poradenské a psychoterapeutické služby. Provádí kontaktní činnosti zaměřené na jedince nebo skupiny žáků se zvýšeným rizikem školní neúspěšnosti nebo ohrožených vznikem problémů v osobním a sociálním vývoji.

  Po domluvě zajišťuje psychologické poradenství související se vzděláváním a výchovou žáků.

  Návštěvu u školní psycholožky je třeba předem dohodnout emailem nebo telefonicky.

   
   
  Termíny únor: 
  7. 2.        13. 2.   23. 2.     a   28. 2.                           vždy od 8:30 do 13:30 hodin
   
  Termíny březen:
  9. 3.        23. 3.   a    29. 3.                                       vždy od 8:30 do 13:30 hodin
   
   
   
   
   
Co nás čeká
 1. Lyžařský kurz 8. třídy

  25.2. - 4.3.
 2. Jarní prázdniny

  13.3. - 17.3.
 3. Třídní schůzky

  28.3. v 17:30 - 18:30