Školní psycholog

 • Poskytuje poradenské a psychoterapeutické služby. Provádí kontaktní činnosti zaměřené na jedince nebo skupiny žáků se zvýšeným rizikem školní neúspěšnosti nebo ohrožených vznikem problémů v osobním a sociálním vývoji.

  Po domluvě zajišťuje psychologické poradenství související se vzděláváním a výchovou žáků.

  Návštěvu u školní psycholožky je třeba předem dohodnout emailem nebo telefonicky.

   

   

  Termíny květen:

  2.5.       10.5.         20.5.       a      28.5.                 vždy od 8:30 do 13:30 hodin

  Termíny červen:

  4.6.       10.6.         19.6.       a      25.6.                 vždy od 8:30 do 13:30 hodin

 • Důležité

  • školní psycholog: PhDr. Lenka Kolajová
  • konzultační hodiny: dle individuální domluvy
  • e-mail: skolni.psycholog@zsukrcskeholesa.cz
  • telefon: 770 182 046
Co nás čeká
 1. Začátek školního roku

  2.9. v 8:00 - 9:00