Školní psycholog

 • Poskytuje poradenské a psychoterapeutické služby. Provádí kontaktní činnosti zaměřené na jedince nebo skupiny žáků se zvýšeným rizikem školní neúspěšnosti nebo ohrožených vznikem problémů v osobním a sociálním vývoji.

  Po domluvě zajišťuje psychologické poradenství související se vzděláváním a výchovou žáků.

  Návštěvu u školní psycholožky je třeba předem dohodnout emailem nebo telefonicky.

   
   
   
  Termíny září: 
   
  1.9        3.9        8.9       16.9      a      23.9         vždy od 8:30 do 13:30 hodin
   
  Termíny říjen:
   
  1. 10       9.10       15.10        a        20.10        vždy od 8:30 do 13:30 hodin
 • Důležité

  • školní psycholog: PhDr. Lenka Kolajová
  • konzultační hodiny: dle individuální domluvy
  • e-mail: skolni.psycholog@zsukrcskeholesa.cz
  • telefon: 770 182 046