Školní psycholog

 • Poskytuje poradenské a psychoterapeutické služby. Provádí kontaktní činnosti zaměřené na jedince nebo skupiny žáků se zvýšeným rizikem školní neúspěšnosti nebo ohrožených vznikem problémů v osobním a sociálním vývoji.

  Po domluvě zajišťuje psychologické poradenství související se vzděláváním a výchovou žáků.

  Návštěvu u školní psycholožky je třeba předem dohodnout emailem nebo telefonicky.

     
   
     
  Termíny duben
  6.4.         11.4.      21.4.       27.4.                  vždy od 8:30 do 13:30 hodin
   
  Termíny květen
  5.5.         9.5.        19.5.       26.5.                  vždy od 8:30 do 13:30 hodin
   
   
   
Co nás čeká
 1. Pedagogická rada

  22.6. v 14:00 - 16:30
 2. Vysvědčení

  30.6.