Školní psycholog

 • Poskytuje poradenské a psychoterapeutické služby. Provádí kontaktní činnosti zaměřené na jedince nebo skupiny žáků se zvýšeným rizikem školní neúspěšnosti nebo ohrožených vznikem problémů v osobním a sociálním vývoji.

  Po domluvě zajišťuje psychologické poradenství související se vzděláváním a výchovou žáků.

  Návštěvu u školní psycholožky je třeba předem dohodnout emailem nebo telefonicky.

   
   
  Termíny březen:
  9. 3.        23. 3.   a    29. 3.                                       vždy od 8:30 do 13:30 hodin
   
  Termíny duben:
  3. 4.       13. 4.    a   18. 4                                        vždy od 8:30 do 13:30 hodin
   
  Termíny květen:
   5. 5.     11. 5.     19. 5.        a      25. 5.                   vždy od 8:30 do 13:30 hodin
   
  Termíny červen:
  2. 6.       8. 6.      16. 6.     22. 6.   a    27. 6.           vždy od 8:30 do 13:30 hodin