Objednávky a odhlašování obědů

 • Platba za obědy

  Aktuálně!!

  Od 31.8. se ruší inkasní účet školní jídelny. Nadále bude nutné platby realizovat přes trvalý příkaz. Bližší informace můžete získat u vedoucí školní jídelny. 

  Telefonicky bude možné odhlásit oběd nejpozději den předem.

  Děkujeme za pochopení 

  Obědy musí být zaplaceny vždy do 25. dne předchozího měsíce.

  Úhradu stravného je třeba od 1. 11. 2017 realizovat pouze bezhotovostně.

  Bezhotovostní platba probíhá formou trvalého příkazu, souhlasu s inkasem nebo platebním příkazem u ČS na účet školní jídelny.

  • číslo účtu: 19-0073723349/0800
  • variabilní symbol je číslo, pod kterým je žák veden v programu školního stravování

  Každá platba musí být označena variabilním symbolem žáka, který má pro školní stravování přidělen.

  Číslo inkasního účtu a další informace k inkasu vydává hospodářka školní jídelny.

   

 • Ceny obědů

 • 6-10 let

  Oběd: 32 Kč

  Trvalý příkaz: 704 Kč

 • 10-14 let

  Oběd: 34 Kč

  Trvalý příkaz: 748 Kč

 • 14 a více let

  Oběd: 36 Kč

  Trvalý příkaz: 792 Kč

 • Cena čipu pro identifikaci žáka ve školní jídelně je 50,- Kč. Cenu 50,- Kč je nutno uhradit i v případě poškození nebo ztráty čipu.

   

 • Objednávání obědů

  Žák má možnost výběru ze dvou jídel. Volba jídla č. 2 se musí uskutečnit nejpozději 3 dny předem.

  Pokud si žák nezvolí z nabídky jídlo č. 2, je mu automaticky přidělena volba jídla č. 1.

  1. přes internet (žák musí znát uživatelské jméno a heslo přidělené školní jídelnou)
  Internetové objednávky se uskutečňují prostřednictvím firmy Barda na internetových stránkách:
  https://jidelna.cz/?jidelna=18
  V případě, že žák jméno nebo heslo zapomene, školní jídelna mu vygeneruje nové přístupové údaje.

  V internetovém účtu strávníci vidí stav účtu vždy ke konci měsíce. Zde jsou zahrnuty i obědy do konce měsíce objednané!

  2. na terminálu ve školní jídelně

  Žák se identifikuje pomocí čipu a provede volbu.

   

  Odhlašování obědů

  1. Internetové odhlašování  (žák musí znát uživatelské jméno a heslo přidělené školní jídelnou) – nejpozději do 24.00 předchozího dne.

  2. Na terminálu ve školní jídelně – nejpozději předchozí den.

  3. Telefonicky na čísle: 241 726 988 nejpozději den předem.

  Žáci, kteří jsou přihlášeni ke stravování a mají obědy zaplaceny, jsou povinni, pokud nebudou moci obědy odebrat, obědy odhlásit. Neodhlášené obědy se z již uhrazeného stravného neodečítají.

  V případě nemoci je možné si v první den nemoci oběd vyzvednout v čase od 11:15 do 11:30. Oběd se vydává do přinesených nádob u vchodu do školní kuchyně z ulice V jehličí (rampa školní kuchyně). Pro výdej je třeba mít s sebou čip žáka.

Co nás čeká
 1. Školní slavnosti

  25.6. v 17:00 - 19:00
 2. Vysvědčení

  28.6. v 8:00 - 9:00
 3. Začátek školy

  2.9. v 8:00 - 9:00