Objednávky a odhlašování obědů

 • Objednávání obědů

  Obědy musí být zaplaceny vždy do 25. dne předchozího měsíce. Ceny obědů naleznete zde.

  Žák si vybírá ze dvou jídel. Volbu druhého jídla lze uskutečnit ještě 3 dny předem.
  Pokud si oběd nenavolí, dostane automaticky jídlo číslo 1.

   

  MOŽNOSTI OBJEDNÁVÁNÍ (ODHLAŠOVÁNÍ) OBĚDŮ:

  1. přes internet (žák musí znát uživatelské jméno a heslo přidělené školní jídelnou)
  Internetové objednávky se uskutečňují prostřednictvím firmy Barda na internetových stránkách:https://jidelna.cz/?jidelna=18
  V případě, že žák jméno nebo heslo zapomene, školní jídelna mu vygeneruje nové přístupové údaje.

  V internetovém účtu strávníci vidí stav účtu vždy ke konci měsíce. Zde jsou zahrnuty i obědy do konce měsíce objednané!

  2. přímo ve školní jídelně v počítači

  Odhlašování obědů
  1. Internetové odhlašování  (žák musí znát uživatelské jméno a heslo přidělené školní jídelnou) – nejpozději do 24.00 předchozího dne
  2. Přímo v počítači ve školní jídelně – nejpozději předchozí den
  3. Telefonicky na čísle: 241 726 988 den předem nebo nejpozději do 8. hodiny ranní ten konkrétní den

  Žáci, kteří jsou přihlášeni v počítači ke stravování,  jsou povinni si obědy odhlašovat, jinak jim budou naúčtovány a jsou povinni je uhradit. V případě onemocnění žáka je možno první den nemoci si vyzvednout oběd do přinesené nádoby a ostatní dny si musí obědy odhlásit. Výdej do přinesených nádob probíhá od 11.15do 11.30 hodin ve školní  kuchyni (vchod z rampy) . Je nutné mít s sebou čip!

   Cena jednoho čipu je 50,- Kč. Cenu 50,- Kč je nutno uhradit i v případě poškození nebo ztráty čipu.