Koordinátor vzdělávání cizinců

  • Poskytuje poradenské služby pro žáky školy – cizince. Sleduje jejich vývoj zejména v oblasti českého jazyka, dopomáhá při osvojování češtiny jako cizího jazyka, doporučuje kroky ke zvládnutí osvojení češtiny, konzultuje výuku s ostatními učiteli školy, poskytuje metodickou nápomoc a spolupracuje s organizacemi, které se problematikou žáků – cizinců zabývají.

  • Důležité

    • koordinátor vzdělávání cizinců: Mgr. Nela Mohoritová
    • konzultační hodiny:
    • e-mail: nela.mohoritova@zsukrcskeholesa.cz
    • telefon: 241 713 229, linka 18