Další příjezdy ze školy v přírodě

1.6.2018,

Čtvrťáci mají příjezd plánovaný mezi 13. a 14. hodinou. 

Třeťáci mají příjezd naplánovaný mezi 12. a 13 hodinou

Až se časy příjezdů upřesní, dozvíte se to tady.

Upřesnění příjezdů: pokud nenastanou neočekávané události, přijedou třeťáci okolo 12. a čtvrťáci okolo 13. hodiny. 

Co nás čeká
  1. Podzimní prázdniny, státní svátek

    27.10. - 29.10.
  2. Státní svátek

    17.11.
  3. Pedagogická rada

    24.11. v 14:00 - 16:30