Docházka žáků 2. stupně od 8. 6. 2020

28.5.2020,

Od pondělí 8. 6. byla umožněna přítomnost žáků 2. stupně ve školách.  V rámci  pravidel daných pokynem MŠMT, https://www.msmt.cz/dalsi-etapy-uvolnovani-opatreni-ve-skolach-od-1-6-a-8-6-2020, https://www.msmt.cz/soubor-hygienickych-pokynu-pro-ms-zs-a-ss, jsme se rozhodli pro následující harmonogram.

Žáci 2. stupně budou mít možnost docházet po přihlášení zákonným zástupcem od 8. 6. následovně:

Vždy v pondělí – žáci 6. ročníku

vždy v úterý – žáci 7. ročníku

vždy ve středu – žáci 8. ročníku

vždy ve čtvrtek – žáci 9. ročníku

a to v čase od 9 do 10: 45 hod. tj 2 vyučovací hodiny s 15 min. přestávkou. Obědy v ŠJ pro žáky 2. stupně nebudou poskytovány.

Vchod do budovy bude přes školní hřiště do pavilonu C od 8:45 do 8:55.

Žáci budou v ročníku rozděleni do skupin po max. 15 žácích.

Pro příchod žáka a jeho pobyt ve škole platí stejné povinnosti týkající se nošení roušek, zachování rozestupů a dodržování hygienických pravidel, jako pro žáky 1. stupně.

Platí upravený Vnitřní řád školy.

Při prvním příchodu do školy od 8. 6. musí žák odevzdat Čestné prohlášení, originálně podepsané zákonným zástupcem. Bez tohoto dokumentu nebude žák do školy vpuštěn. Formulář čestného prohlášení bude zároveň k dispozici při prvním příchodu do školy, pokud žák přijde v doprovodu zákonného zástupce.. 

Nebudou tolerovány pozdní příchody, docházka bude evidována a nepřítomnost přihlášeného žáka musí být řádně omluvena.

 

V mimořádném režimu docházky do školy budou realizovány tyto aktivity:

 Individuální nebo skupinové (opět do 15 žáků) konzultace nebo setkání s vyučujícím navazující na vzdělávání na dálku (objasnění nebo upevnění učiva, zadání samostatného učení mimo školu) a v souvislosti s hodnocením vzdělávání za školní rok 2019/2020.

 Socializační aktivity.

 Vyzvednutí školních potřeb nebo jiných osobních věcí žáků, které z důvodu zákazu osobní přítomnosti žáků zůstaly ve škole.

 Odevzdání klíčků od šatních skříněk a ŽK.

Upřesnění aktivit v daném týdnu bude vždy s předstihem zveřejněno na stránkách se zadávaným učivem pro jednotlivé třídy.

Hodnocení žáků za druhé pololetí školního roku 2019/2020 bude probíhat podle vyhlášky MŠMT č. 211/2020 Sb.

Učebnice odevzdají pouze žáci 9. ročníků a žáci, kteří docházku do naší školy v tomto školním roce ukončí. Ostatní ročníky si učebnice předají až v září 2020.

Žádáme zákonné zástupce, aby nejpozději do úterý 2. 6. sdělili třídním učitelům, zda mají o docházku zájem. Tato docházka je nepovinná.