Dramatická hodina literární výchovy

7.11.2019,

Žáci třídy 7. B se v hodinách literatury seznamovali se Starým zákone Bible. V minulé hodině pracovali s příběhem Kaina a Ábela. Dozvěděli se tak o biblické bratrovraždě i o tom, co to znamená, když se řekne, že má člověk tzv. “Kainovo znamení”.

Úkolem dnešní literární výchovy byla dramatizace tohoto textu. Žáci se rorozdělili do několika skupin, v nichž se měli připravit na následující “Boží soud”. Ten měl rozhodnout o případné Kainově vině či nevině. Úkolem žalobců bylo dokázat Kainovu vinu. Druhá strana v čele se žalovaným Kainem se snažila vyhnout se trestu. Na celý sport dohlížela také porota, která si vše pečlivě zaznamenávala. Tomuto sporu předsedala soudkyně, která kladla klíčové dotazy nejen oběma stranám,

ale také důležitým svědkům. Nechala si tak předvolat například i Adama a Evu.

Po této scénce proběhla krátká debata a následný rozsudek.