Družina v Nelahozevsi

28.4.2017,
  • Dne 25.4. 2017 jsme navštívili zámek Nelahozeves s CK2, pod názvem život dětí na zámku. Prohlédli jsme si zámek, kde jsme se dověděli spoustu informací, viděli krásné věci. Po prohlídce jsme se převlékli za šlechtické děti a zastavili se v kreativní dílně, kde jsme si vyráběli výrobky, které  nám připomínaly prohlídku. Jako poděkování jsme na nádvoří zahráli na flétny a zazpívali písničku ,, K životu na zámku“, kterou jsme si připravili. I v autobuse jsme se nenudili, protože paní průvodkyně měla pro nás připravenou soutěž a na cestě zpět jsme sledovali pohádku. Výlet se opravdu vydařil.

Co nás čeká
  1. Mikulášská nadílka

    5.12.
  2. Vánoční jarmark a dílny

    15.12. v 16:00 - 18:00
  3. Vánoční prázdniny

    23.12.2022 - 2.1.2023