Informace k další části návratu žáků do škol

25.11.2020,

V pondělí 30. 11. se do školy vrací všichni žáci prvního stupně, všichni žáci 9. ročníků a třídy 6.B, 7. B, 8.B a 8.C. Zbývající třídy, tedy 6.A, 6.C, 7.A a 8.A pokračují v týdnu 30.11. až  4. 12. v distanční výuce. V dalším týdnu se žáci 6. – 8. ročníku v distanční a prezenční výuce vymění.

Pro všechny třídy bude od 30. 11. platit upravený rozvrh. Rozvrh si mohou žáci i rodiče prohlédnout od pátečního odpoledne v systému Bakaláři bakalari.zsukrcskeholesa.cz.

Podmínky návratu do školy:

  • všichni žáci musí mít dvě roušky a igelitový pytlík na použitou roušku
  • rouška je povinná ve všech prostorách školy
  • po vstupu do školy bude provedena dezinfekce rukou a může být měřena teplota
  • ve třídách se bude větrat, je vhodné teplejší oblečení
  • v rámci Tv je možné organizovat činnost mimo budovu školy, je proto nutné vhodné oblečení

Všichni žáci přihlášení ke školnímu stravování, kteří mají prezenční výuku, mají automaticky přihlášené obědy. Pokud na ně nebudou chodit, musí jim je rodiče odhlásit.

Všichni žáci, kteří mají distanční výuku, mají na toto období automaticky obědy odhlášeny. Pokud obědy chtějí, musí si je přihlásit a přijít si pro oběd na rampu školní kuchyně v ulici V Jehličí od 13:00 do 13:15 hodin.

 

V pátek 27. 11. nebude z provozních důvodů probíhat online výuka, učivo bude zadáno prostřednictvím webových stránek.