Informace k nošení roušek ve škole

31.8.2020,
Na základě stanoviska Hygienické stanice hl. města Prahy nenařizujeme k dnešnímu dni nošení roušek v prostorách školy.