Informace k provozu škol od 17. 5.

13.5.2021,

Na základě rozhodnutí vlády je od pondělí 17. 5. obnovena běžná výuka ve škole.

Ruší se rotační výuka i povinnost striktně dodržovat homogenitu tříd a skupin žáků.

Výuka bude probíhat podle původního rozvrhu, který najdete v systému Bakaláři.

Obnovuje se činnost ranní družiny, družinové skupiny budou opět složeny ze žáků různých tříd.

Vzhledem k možnostem může dojít k drobným úpravám v rozvrhu hodin.

Povinně pak pokračuje antigenní testování žáků vždy v pondělí. K testování 17. 5. přinést informovaný souhlas zákonných zástupců.

Formuláře souhlasů žáci obdrželi minulý a tento pátek. K vyzvednutí jsou také před vrátnicí školy.

Prezenční výuky se nemohou účastnit žáci, u kterých se projevují příznaky onemocnění (zvýšená teplota, suchý kašel, zažívací obtíže, ztráta chuti a čichu, bolest v krku, bolest hlavy, bolest svalů a kloubů, rýma).

Při vstupu se nevyžaduje prohlášení o bezinfekčnosti.

Je nutná ochrana nosu a úst (respirátor nebo zdravotnická rouška).

Žáci musí dbát o dodržování platných hygienických opatření.

Podle platných opatření stále platí zákaz zpívání a TV ve vnitřních prostorách.

Strávníci v ŠJ mají od 17.5. obědy přihlášené. Je nutné zkontrolovat platbu za obědy.