Informace k rozdávání vysvědčení

18.6.2020,

V souladu s vyhláškou MŠMT č. 211/2020 Sb. probíhá hodnocení za II. pololetí podle následujících kritérií:

  • hodnocení získané v druhém pololetí v době, kdy osobní přítomnost žáků nebyla zakázána (tj.  do 10. 3. 2020)
  • podpůrně se přihlédne k hodnocení získanému v době, kdy probíhalo vzdělávání na dálku
  • podpůrně se přihlédne k hodnocení výsledků vzdělávání žáka za první pololetí školního roku 2019/2020

Na základě pokynu MŠMT měníme z důvodu vydávání vysvědčení režim pobytu žáků ve škole na den rozdávání vysvědčení 26. 6. 2020.

Pro vysvědčení si mohou přijít všichni žáci bez ohledu na dosavadní docházku do školy a jejich rozdělení do skupin. Příchod a odchod žáků bude organizován podle následující tabulky, kdy prosíme o přesné dodržení určených časů.

Ročník

Čas příchodu/

vstup pavilonem

Čas odchodu/

výstup pavilonem

1.

8:00 / B

8:45 / B

2., 3.

8:00 / A

8:40 /A

4., 5., 6.

8:15 /A

8:50 / A

7., 8.

8:30 / A

9:00 / A

9.

8:45 / A

9:15 – 9:45 /A

Pro všechny žáky, kteří si přijdou pouze pro vysvědčení a do školy dosud nechodili, bude platit povinnost odevzdat při příchodu do školy podepsané Čestné prohlášení zákonného zástupce. Formulář k vyplnění je možné stáhnout zde, k dispozici k vyplnění bude i před školou. Bez tohoto podepsaného dokumentu nebude žák do školy vpuštěn. Každý žák si přinese 1 roušku.

Žáci 1. stupně, kteří mají přihlášený oběd, obdrží dopoledne bagetu a nápoj. ŠJ nevaří běžný oběd.

Žákům 1. stupně, kteří docházejí do školy, bude v čase určeném původně pro výuku umožněn pobyt do 12 hodin. Pro žáky, kteří docházejí do ŠD, bude družina k dispozici, kdy zájem bude zjišťován.

Na dny 29. a 30. 6. je vyhlášeno ředitelské volno.

Žáci, kteří si v pátek 26. 6. nepřevezmou vysvědčení, je budou mít následně k  vyzvednutí v úředních hodinách v kanceláři školy během celých prázdnin i na začátku příštího školního roku.