Informace k zahájení docházky žáků 1. stupně

21.5.2020,
V pondělí 25. 5. 2020 bude zahájen provoz školy umožňující nepovinnou docházku žáků
1. stupně u nichž si zákonní zástupci podali žádost.
 
Vzhledem k nutnosti stanovit pravidla a podmínky docházky žáků do školy s ohledem na doporučující dokument vydaný MŠMT „Ochrana zdraví a provoz základních škol v období do konce školního roku 2019/2020“ uvádíme následující informace:
 
 V pondělí 25. 5. se žáci přijdou výjimečně do školy vstupem na školní hřiště z ulice V Štíhlách.
Příchod žáků jednotlivých ročníků je časově upraven tak, aby se žáci a doprovázející osoby nesetkávali ve větším počtu.
Před vstupem na hřiště je nutné mít na obličeji roušky a dodržovat bezpečné rozestupy.
Pro příchod do školy jsou vydány pokyny, které každý zákonný zástupce obdrží na svoji e-mailovou adresu.
Z této informace uvádíme:
 • Příchod žáků je časově rozvržen. Je třeba rozdílné časy příchodu dodržet.
 • Žák při příchodu odevzdá Čestné prohlášení (prohlášení je možné vyplnit i při příchodu,bez tohoto dokumentu nebude do školy vpuštěn). 
 • Žáci, kteří budou chodit i do odpolední družiny zároveň odevzdají i Informační list žáka (lze jej opět vyplnit i při příchodu).
 • Žáci budou následně rozděleni do skupin a spolu s učiteli odejdou do svých tříd.
 • Podmínky ve škole v období do konce školního roku upravují dokumenty Vnitřní řád školy pro žáky 1. – 5. ročníku a Vnitřní řád školní družiny.
V úterý 26. 5. budou žáci do budovy školy vstupovat hlavními vstupy pavilonů B a A v časovém rozestupu, který je nutné přesně dodržet. Při příchodu v prostoru před školou je opět nutné mít na obličeji roušky a dodržovat bezpečné rozestupy.
 
 
 
 

Ředitelka školy vydala 

Vnitřní řád školy pro žáky 1. – 5. ročníků –  dodatek platný ve druhém pololetí šk. roku 2019/20 od 25. 5. do 30. 6. 2020 v souvislosti s mimořádnou situací v době epidemiologického stavu šíření nákazou COVID – 19

řád je zde

a

Vnitřní řád školní družiny – Dodatek platný ve druhém pololetí šk. roku 2019/20 od 25. 5. do 30. 6. 2020 v souvislosti
s mimořádnou situací v době epidemiologického stavu šíření nákazou COVID – 19

řád je zde.

 

Co nás čeká
 1. Vysvědčení

  26.6.
 2. Ředitelské volno

  29.6. - 30.6.