Informace pro rodiče

13.11.2020,

 Docházka do školy od 18. 11. 2020.

Na základě obnovení povinné docházky do školy pro žáky 1. a 2. ročníků informujeme rodiče:
příchod žáků do školy: 2. třídy – v 7:40 hod.; 1. třídy  – v 7:50 hod.
Ranní družina bude mimo provoz.
S sebou si žáci přinesou 2 roušky a sáček na jejich uložení.
Žáci se budou učit podle upraveného rozvrhu 4 vyučovací hodiny tj. od 8:00 do 11:45 hod.
Ty žáky, kteří nepůjdou dále do ŠD předá paní učitelka rodičům před a po obědě. 
Pro žáky, kteří budou docházet odpoledne do školní družiny, platí možnost odchodu tak, jak je běžné. 
Školní družina bude v provozu od 11:45 do 16:30 hod.
Pokud žák nebude docházet na obědy, je třeba je odhlásit.
V rámci provozu školy budou dodržována nařízená hygienická opatření.
 
Stravování žáků 3. – 9. ročníků bude probíhat mimo školu, kdy si žáci mohou přijít pro oběd na rampu školní kuchyně v ulici V Jehličí od 12:30 do 13:00 hodin.
Oběd je nutné vždy předem přihlásit.