Jarní petrklíč 2018 - celostátní kolo

25.3.2018,

22. března se v KC Krakov na Praze 8 uskutečnil jubilejní 30. ročník hudební soutěže
Jarní petrklíč. V silné konkurenci mnoha soutěžících z celé republiky předvedli svá krásná
vystoupení i žáci naší školy.
V kategorii mladších zpěváků zazpívala lidové písně žákyně Molly Balejová ze 3. C.
Lucie Kubíková z 5. A si za písně Pásla panenka páva a Na tom bošileckým mostku dokonce
od poroty odnesla bronzovou stuhu.
Dalším naším soutěžícím byla Valerie Gryga z 5. C v kategorii mladších instrumentalistů.
Adagio od T. Albinoniho v jejím podání na saxofon porota ocenila stříbrnou stuhou.
Ve stejné kategorii nás reprezentoval také klavírista David Valta ze 3. A, který zahrál
Jazzovou minietudu od Milana Dvořáka a Etudu od Klementa Slavického. Jeho vystoupení
přineslo další velký úspěch – za svůj výkon získal zlatou stuhu.
Na celkové výsledky se můžete podívat zde. http://www.jarnipetrklic.cz/vysledky.php
Oceněným soutěžícím ještě jednou gratulujeme a všem účastníkům 30. ročníku Jarního
petrklíče děkujeme za pěkná vystoupení a vzornou reprezentaci školy.

Mgr. Roman Opavský