Krčská kočka

1.7.2022,

Soutěže jsou v naší škole velmi oblíbené, a tak není divu, že Krčská kočka navázala na minulé ročníky této oblíbené celoškolní soutěže naprosto skvěle.

Sešlo se opět velké množství prací. Obrázky, básničky, fotografie, kreativní výtvory projekty. To byly kategorie, ve kterých se soutěžilo a nebylo jednoduché vybrat vítězné práce.
Potvrdilo se, že děti jsou velmi tvořivé a někdy jsme opravdu překvapeni, jak rozdílně lze námi zvolené téma uchopit.
Děkujeme všem dětem za účast, gratulujeme oceněným a už dnes se těšíme se na příští ročník .