Letní školní družina

9.6.2020,

Vážení rodiče,

Rada městské části Praha 4 usnesením číslo 11R-379/2020 ze dne 3. 6. 2020 schválila zajištění provozu školních družin v základních školách v období červenec – srpen 2020 následovně:

a) v termínu od 1. 7. do 3. 7. 2020 přerušení činnosti školních družin ve všech základních školách zřizovaných MČ Praha 4

b) v termínu od 7. 7. do 31. 7. 2020 zajištění provozu ŠD v ZŠ Filosofská, ZŠ Křesomyslova a ZŠ Na Líše

c) v termínu od 3. 8. 2020 do 21. 8. 2020 zajištění provozu ve Škole Kavčí hory, v ZŠ Na Planině a v ZŠ U Krčského lesa 

d) v termínu od 24. 8. do 31. 8. 2020 přerušení činnosti školních družin ve všech základních školách zřizovaných MČ Praha 4

e) od 1. 9. 2020 budou v provozu všechny základní školy a ŠD zřizované MČ Praha 4

Pro zájemce o prázdninový provoz ŠD je pro žáky z naší základní školy přednostně určena

v měsíci červenci – Základní škola s RVJ, Praha 4, Filosofská 3

v měsíci srpnu – Základní škola U Krčského lesa, Praha 4,

Jánošíkova 1320

Přihlášky k prázdninovému provozu v ZŠ Filosofská a ZŠ U Krčského lesa získáte:

 • na webových stránkách příslušných ZŠ

 • ve své kmenové ZŠ

Vyplněnou a podepsanou přihlášku je nutné:

 • zaslat elektronickou poštou nebo datovou schránkou do příslušné ZŠ, nejpozději
  do 16. 6.2020 do 17.00 hodin; při odeslání přihlášky je nutné zároveň uhradit školné, případně stravné (č. účtu a kontaktní údaje naleznete na přihlášce)

 • doručit poštou do příslušné ZŠ, nejpozději do 16.6.2020 do 17.00 hodin a uhradit školné, případně stravné (převodem na účet uvedený na přihlášce)

 • doručit osobně do příslušné ZŠ, a to dne 16. 6. 2020 od 13.00 do 17.00 hodin a zároveň na místě uhradit školné, případně stravné

S ohledem na provedený průzkum a zjištění předběžného zájmu o umístění žáků do letní prázdninové družiny je kapacita ZŠ Filosofská a ZŠ U Krčského lesa dostačující. Předpokládáme umístění všech přihlášených žáků.

Informace k letní ŠD ZŠ Filosofská jsou zde

Přihláška k letní ŠD ZŠ Filosofská je zde

Režim letní ŠD ZŠ Filosofská je zde

 

Informace k letní ŠD ZŠ U Krčského lesa jsou zde

Přihláška k letní ŠD ZŠ U Krčského lesa je zde

 

 

Co nás čeká
 1. Noc s Andersenem

  31.3. - 1.4.
 2. Velikonoční prázdniny, svátky

  6.4. - 10.4.
 3. Filmová noc

  21.4. - 22.4.