Mezinárodní projekt německého jazyka

21.12.2018,

Od 5.10.2018 probíhá mezinárodní projekt německého jazyka – s názvem – Musik verbindet uns (Hudba nás spojuje). Mezi účastníky projektu patří naše škola, dvě základní školy z Polska a jedna škola z Německa. Žáci si na základě písní osvojují cizí jazyk, rozšiřují si slovní zásobu a získávají vřelejší vztah k učení se cizímu jazyku. 

Co nás čeká
  1. Třídní schůzky

    26.3. v 17:30 - 18:30
  2. Noc s Andersenem (I. stupeň)

    29.3. v 18:00 - 30.3. v 8:00
  3. Zápis dětí do prvních tříd

    3.4. - 4.4.