Mikuláš

24.12.2019,

Jako každý rok i letos přišel pátého prosince na pravidelnou obhlídku všech tříd naší základní školy svatý Mikuláš. Samozřejmě nepřišel sám – doprovod mu dělaly skupinky andělů a čertů. Žádný zlobivý či hodný žák neušel jeho pozornosti, neboť měl všechny informace o jednotlivých třídách zapsané ve své knize. Zatímco hodné děti byly odměněny sladkostí navíc, zlobivé děti musely slíbit, že se příští rok polepší. Opravu těžké případy zlobivců byly postrašeny tím, že je banda čertů nastrkala do pytlů.

Věříme, že se letošní mikulášská akce připravená třídami 9. A a 9. B všem líbila!