Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ČR

8.3.2020,

V pátek 6. 3. 2020 vydalo MZ mimořádné opatření v souvislosti se šířením virové infekce COVID – 19 
http://www.mzcr.cz/dokumenty/koronavirus-2019-ncov-informace-pro-obcany_18432_4122_1.html
Prosíme všechny rodiče, kteří se vrátili nebo se následně budou s dětmi vracet z Itálie, o respektování tohoto nařízení!
Pokud se Vás tato situace bude týkat a Vaše dítě bude v karanténě, nabízíme, že žákům budeme elektronicky zasílat odučené učivo a po jejich návratu do školy poskytneme k zameškanému učivu konzultace.
Děkujeme.

Co nás čeká
  1. Velikonoční prázdniny

    9.4. - 13.4.
  2. Zápis do 1. tříd

    21.4. - 22.4.
  3. Pohovory s rodiči

    9.6. v 16:00 - 18:00