Náš projekt zvítězil

20.6.2018,

Dne 12. 6 2018 šli vybraní zástupci z 8.A reprezentovat naší školu do KC Novodvorská v projektu Lepší místo. Náš projekt altánku předvedli před osmičlennou porotou Daniela Dindová, Simona Tišerová, Veronika Syrová a Adam Pasálek. Součástí prezentace byl i 3D model altánku, který naše třída vyrobila společně s panem učitelem Vodičkou.Projektu lepší místo se zúčastnilo 15 škol a z toho pouze 3 mohly vyhrát 50 000 korun. Po odprezentování všech patnácti škol následovala krátká pauza a pak byly vyhlášeny tři vítězné projekty. Všechny byly moc pěkné, ale náš byl jeden z nejlepších a proto jsme vyhráli těch krásných 50 000 korun.  Po vyhlášení výsledků byla naše radost z vítězství obrovská a chtěli jsme to patřičně oslavit i s paní ředitelkou Malinovou, ale museli jsme se vrátit do školy a pokračovat v útrpném vyučování. Máme obrovskou radost a všem děkujeme za podporu a poslané hlasy.

Třída 8.A

no images were found