Naše úspěchy v soutěžích

11.4.2016,

Žáci ZŠ U Krčského lesa se zúčastnili několika soutěží.

1) informační gramotnost
2) peněžní gramotnost
3) cenová gramotnost
4) rozpočtová gramotnost
5) právní gramotnost
6) ochrana spotřebitele.
II. Zdravá výživa (zásady stravování)
III. Pohyb jako součást zdravého životního stylu (zásady pohybu)
IV. Potraviny (zásady manipulace a základní informace)
V. Prevence nemocí (zásady zdravovědy)
VI. Smysly a vjemy v praxi (čich, chuť, hmat, zrak atd.)

Finanční gramotnost:
Tým mladších žáků ve složení Dalibor Dvořák, Filip Nečas a Pavel Kučera skončil na 1. místě a postupuje do celostátního kola.

Soutěže ve finanční gramotnosti pod záštitou MŠMT, která je určena všem žákům 1. a 2. stupně základních škol a žákům všech středních škol v těchto základních tematických okruzích:

V šesti ročnících soutěže Finanční gramotnost úspěšně soutěžilo 263.088 žáků z celé ČR a soutěž má nejvyšší počet soutěžících ze všech soutěží MŠMT ČR.

Další reprezentanti školy se účastnili soutěže SEPARE, kterou podporuje Ministerstvo školství a Ministerstvo zdravotnictví, hl. m. Praha a hejtmani 6ti krajů ČR. Soutěž je organizována dle pravidel Evropské charty SAPERE (Sapere Association Internationale) založené královským nařízením Belgie ze dne 14. 9. 2005. Členy Charty SAPERE jsou nyní: Belgie, Česká republika, Dánsko, Finsko, Francie, Nizozemí, Norsko, Švédsko a Švýcarsko.

Hlavními tématy byly oblasti:

I. Životní prostředí a životní styl (zásady ekologie)

Třetí soutěž pak byla nová celostátní soutěž „Tuta Via Vitae“, která od září 2015 do dubna 2016 vzdělává děti, mládež a jejich prostřednictvím i dospělé, za pomoci Policie ČR, Hasičského záchranného sboru a dalších odborníků a institucí v požární ochraně, civilní obraně, ochraně obyvatel, bezpečnostní problematice státní i soukromé a bankovní, krizových situacích, zdravotní problematice, systému zdravotnictví, zdravotním pojištění, pojištění osob a majetku, první pomoci, právech a povinnostech občanů, při živelné pohromě, průmyslové havárii, kyberšikaně, komunikaci se státem,

Naši žáci úspěšně absolvovali obvodní kola a v březnu pak v celopražském kole získali opět tři první místa.

Prahu 4 a ZŠ U Krčského lesa tak vzorně reprezentovali tito žáci:

Tým mladších žáků ve složení Alena Jíchová, Šimon Formánek a Filip Nečas skončil na 1. místě a postupuje do celostátního kola.

 

Soutěž SAPERE – vědět, jak žít:

 

Soutěž TUTA VIA VITAE aneb bezpečná cesta životem pro občana EU:

V této soutěži jsme měli dva týmy a oba – mladší ve složení Alena Jíchová, Marek Gerlašinský a Marek Kopeček i starší tým ve složení Petr Čapek, Jakub Šebesta a David Martínek zvítězili a také postoupili do celostátního kola.

Všechny týmy budou reprezentovat hlavní město a naši Prahu 4 v rámci celostátních kol, která se uskuteční ve dnech 26. 4. – 28.4. 2016.

Děkujeme za dosavadní úspěchy a držíme palce do kola celostátního.