Oznámení rodičům

11.11.2020,
Na základě vývoje protiepidemických opatření a dnešního vyjádření ministra školství sdělujeme:
  • od 18. 11. 2020 se vrací žáci 1. a 2. ročníků do školy
Žáci se budou výuky účastnit v rouškách. Podmínky výuky a další informace budou v případě nutnosti dále doplněny.
  • ostatní žáci pokračují v distančním vzdělávání podle již nastavených podmínek
Žákům budou v konkrétních individuálních případech umožněny osobní konzultace ve škole.
 
Distanční výuka byla od 9. 11. upravena tak, že došlo k zpřehlednění výuky zveřejněním celistvého rozvrhu hodin.
 
Rodičům byla následně postupně předávána hesla do školního systému Bakaláři, která umožní operativní informování zákonných zástupců včetně elektronické žákovské knížky. Klasifikace již byla některými učiteli průběžně zadávána. Oficiální zavedení této aplikace začne čtvrtletním hodnocením, které bude zadáno po pedagogické radě, která se koná 19. 11. 2020. Původní žákovské knížky jsou stále platné.
 
Vzhledem k uzavření škol ředitelka školy rozhodla o zrušení již vyhlášeného ředitelského dne na pondělí 16. 11. 2020. Výuka bude probíhat pouze v režimu off-line, tj. přes webové rozhraní. Provoz školní jídelny bude v již probíhajícím režimu.