Péče o děti IZS a rodičů vybraných profesí

28.2.2021,

ZŠ U Krčského lesa zajišťuje péči o děti a žáky ve věku od 6 do 10 let.

Péče je zajištěna od 6:30 do 16:30hod. V dopoledních hodinách se žáci učí podle rozvrhu své školy. Ve škole je k dispozici připojení na wifi a podle potřeby zapůjčíme žákům tablety. Po obědě jsou realizovány volnočasové aktivity.

Přihlášení:

Rodiče požádají o zařazení svého dítěte prostřednictvím svého zaměstnavatele Magistrát hl.m. Prahy.

Při prvním příchodu vyplní nutné údaje o žákovi včetně prohlášení o bezinfekčnosti.

S sebou:

Učební pomůcky, ochranu nosu a úst (chirurgické roušky, respirátory, igelitový sáček na uložení),

2x svačinu a vlastní nápoj, podle volby rodiče oblečení na pobyt mimo budovu školy, hračku, knížku apod.

Podmínky ve škole:

Škola zajistí podmínky pro distanční výuku, oběd (jídelníček na www stránkách školy), hygienické podmínky.

Jak se k nám dostanete:

Adresa: Jánošíkova 1320, Praha 4 – Krč (naproti IKEM) Mapa přístupu

Metro C Budějovická, autobus 193 (zastávka IKEM), nebo autobus 113, 189, 215 (zastávka Tempo).

Je možné využít příměstskou dopravu.

Příchod ke škole z ulice Jánošíkova, vchod do budovy od hl. vchodu vlevo přes hřiště ŠD.

Kontakt:

Tel.: 773 767 186 paní Traspová,

e-mail: hlidanidetiveskole@zsukrcskeholesa.cz