Pozvánka - diskuse ke koncepci rozvoje - metro

14.9.2016,
 • POZVÁNKA

  Přijďte diskutovat ke koncepci rozvoje území nad plánovanou stanicí metra Nemocnice Krč“

  Městská část Praha 4 zahájila v polovině letošního roku přípravu územní studie, jejímž cílem je vytvořit koncepci rozvoje území nad plánovanou stanicí metra Nemocnice Krč.

  Zadání územní studie je zpracováváno participativně, tj. se zapojením obyvatel spádové oblasti, místních institucí, podnikatelů a majitelů pozemků. První fáze projektu, která probíhala formou řady hloubkových rozhovorů,  bude dokončena veřejným setkáním výzkumných pracovníků s občany, které se uskuteční ve středu 21. září  2016 od 18:00 v jídelně ZŠ U Krčského lesa

  Cílem setkání je krátce představit výchozí situaci a kroky, které dosud městská část v souvislosti s přípravou územní studie podnikla, jaký plánuje další postup, a najít společně s nimi odpovědi na několik zásadních  otázek.


  „Ráda bych pozvala všechny místní obyvatele na veřejné setkání, které se uskuteční ve středu 21. září od 18 hodin v jídelně ZŠ U Krčského lesa,“ uvedla radní pro územní rozvoj a výstavbu Alžběta Rejchrtová (Trojkoalice/SZ). „Na tomto setkání chceme představit občanům kroky, které městská část  dosud v souvislosti s přípravou územní studie podnikla a informovat je, jaký bude náš další postup. Výzkumní pracovníci se jich budou, ptát na konkrétní otázky týkající se okolí plánované stanice, např. co považují za užitečné či příjemné, co zase za ošklivé či nebezpečné, jaké služby i aktivity jim v blízkém okolí chybí.“


  Setkání pomůže najít odpovědi na tyto důležité otázky:

  • Co je dnes v okolí plánované stanice pozitivní (užitečné, hezké…)?

  • Co je dnes v okolí plánované stanice problematické (ošklivé, nebezpečné…)?

  • Jaké služby a aktivity Vám v blízkém okolí chybí?

  • Pro které z nich by bylo vhodné místo nad plánovanou stanicí metra?

  • Jaká vnímáte rizika související se změnami v území a novou zástavbou?

   

Co nás čeká
 1. Mikulášská nadílka

  5.12.
 2. Vánoční jarmark a dílny

  15.12. v 16:00 - 18:00
 3. Vánoční prázdniny

  23.12.2022 - 2.1.2023