Přání hezkých Velikonoc

30.3.2021,
Hezké velikonoční svátky, hodně zdraví, radosti a úsměvů do prvních dubnových dnů přeje 
Vaše škola