Příjezd páťáků ze školy v přírodě

31.5.2018,

Vážení rodiče,

z organizačních důvodů jsme byli nuceni posunout příjezd páťáků o hodinu a půl dopředu. Když nenastanou problémy v dopravě, měly by děti přijet do Prahy okolo 11. hodiny. Pokud budete chtít, můžete si je v jedenáct vyzvednout. V opačném případě se o děti samozřejmě postaráme, dokud si je nevyzvednete. Počkají na vás ve fyzice (hned vedle vchodu na hřiště) i s kufry, se kterými jim pomohou starší spolužáci. Jestliže vám tedy dřívější příjezd nevyhovuje, nic se neděje a klidně si děti vyzvedněte v době původně plánovaného příjezdu.

Děkujeme za pochopení

Co nás čeká
  1. Třídní schůzky

    26.3. v 17:30 - 18:30
  2. Noc s Andersenem (I. stupeň)

    29.3. v 18:00 - 30.3. v 8:00
  3. Zápis dětí do prvních tříd

    3.4. - 4.4.