Seminář prevence 6.C

17.6.2021,

Dne 4.6.2021 se naše třída účastnila preventivního programu zaměřeného na práci v třídním kolektivu. Žáci prošli jak sportovními aktivitami, tak i aktivitami, kdy stěžejní byla organizace práce a vzájemná komunikace. Všech aktivit se zúčastnili všichni přítomní žáci. Ne ale vždy bylo jejich zapojení do aktivit na 100 %.

V závěrečné reflexi každá skupina dokázala svoji práci i přístup členů zhodnotit. Někteří si uvědomovali i to, co jim bránilo ve shodě. Vytvořené práce z aktivit jsme si vystavili ve třídě.

Při hodině VV jsme si seminář připomněli fotografiemi a krátkými videi. Sami žáci dokázali odhalit chyby, které dělali a dokázali i říct, co by příště udělali lépe. Společně jsme se zamysleli jak nad světlými, tak i stinnými stránkami spolupráce. Ukázali jsme si to na orchestru, kdyby každý muzikant hrál po svém, znělo by to určitě strašně falešně.  Třída je vlastně takový malý orchestr.

Při samotném hodnocení – sebereflexi – někteří žáci byli natolik upřímní, že odhalili chyby i u sebe samých a popsali, jak by své jednání příště změnili.

                  třída 6.C