Seznam žáků přijatých do 1. ročníku

16.2.2016,

Vážení rodiče,

jsme rádi, že jste si vybrali naši školu a věříme, že se Vám i Vašim dětem bude ve škole líbit. K zápisu se pro školní rok 2016/2017 dostavilo 123 žáků včetně odkladů.

Ředitelka Základní školy rozhodla o přijetí k základnímu vzdělávání do 1. ročníku (2016/2017) na základě § 46, § 165 odst. 2 písm. e) a § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon – ve znění pozdějších změn) a na základě výsledků zápisu do 1. ročníku u těchto žáků:

Registrační čísla přijatých žáků

Z1602

Z1627

Z1650

Z1673

Z1696

Z16119

Z1603

Z1628

Z1651

Z1674

Z1697

Z16120

Z1605

Z1629

Z1652

Z1675

Z1698

Z16121

Z1606

Z1630

Z1653

Z1676

Z1699

Z16122

Z1607

Z1631

Z1654

Z1677

Z16100

Z16123

Z1608

Z1632

Z1655

Z1678

Z16101

Z1609

Z1633

Z1656

Z1679

Z16102

Z1611

Z1634

Z1657

Z1680

Z16103

Z1612

Z1635

Z1658

Z1681

Z16104

Z1613

Z1636

Z1659

Z1682

Z16105

Z1614

Z1637

Z1660

Z1683

Z16106

Z1615

Z1638

Z1661

Z1684

Z16107

Z1616

Z1639

Z1662

Z1685

Z16108

Z1617

Z1640

Z1663

Z1686

Z16109

Z1618

Z1641

Z1664

Z1687

Z16110

Z1619

Z1642

Z1665

Z1688

Z16111

Z1620

Z1643

Z1666

Z1689

Z16112

Z1621

Z1644

Z1667

Z1690

Z16113

Z1622

Z1645

Z1668

Z1691

Z16114

Z1623

Z1646

Z1669

Z1692

Z16115

Z1624

Z1647

Z1670

Z1693

Z16116

Z1625

Z1648

Z1671

Z1694

Z16117

Z1626

Z1649

Z1672

Z1695

Z16118

V případě dotazů volejte zástupkyni ředitelky školy Mgr. Vladimíru Růžičkovou, tel.: 777250267

  • V daném seznamu přijatých žáků k základnímu vzdělávání může dojít ještě k určitým změnám (probíhající řízení o odkladu školní docházky, zápis dítěte na více škol).

  • V případě, že Váš syn/Vaše dcera od 1. 9. 2016 do první třídy naší školy nenastoupí, žádáme Vás o oznámení této skutečnosti v co nejkratším termínu.

  • Připomínáme všem rodičům přijatých žáků, že úvodní informativní třídní schůzka před zahájením školní docházky se koná 18. května 2016, od 17:00 hod. ve školní jídelně naší školy.

Datum zveřejnění: 16. února 2016

DSCN0047