Škola na papíře

13.10.2020,

Škola na papíře

Soutěž pro žáky – 50. výročí školy

Pravidla pro účast

Žák si zvolí jedno téma, na které napíše slohovou práci a k ní vytvoří ilustraci
– propojí se tak český jazyk s výtvarnou výchovou.
Do soutěže se pošle podle zdařilosti a výběru obojí jako celek nebo jen slohová práce nebo
naopak pouze obrázek.
Soutěž začíná 30. září a ukončí se 31. 10. 2020.
Soutěž bude tříkolová
 Třídní kolo (vítězné tři práce vybírá třídní učitel)
 Ročníkové kolo (vítězné tři práce vybírají třídní učitelé)
 Školní kolo (vítězné práce na 1. – 3. pořadí bude vybírat pětičlenná porota)
Vítězové budou odměněni cenami pro celý třídní kolektiv.

Témata k výběru:

A) Co si škola asi myslí…
B) Naše škola v roce 3 000
C) Moje školo, děkuji ti za…
D) Nejkrásnější školní vzpomínka
E) Život ve škole