Školní docházka od 1. 3. 2021

26.3.2021,

Na základě rozhodnutí vlády ČR vyhlášené krizovým opatřením je od 1. 3. nejméně do 11. 4. zakázána osobní přítomnost žáků ve školách.

Vzhledem k tomu škola oznamuje, že od pondělí 1. 3. bude distanční výuka realizována nově i v 1. a 2. ročnících. Pro tyto ročníky bude v systému Bakaláři a na www portálu školy uveřejněn rozvrh on-line a off-line hodin v rámci distanční výuky. Přítomnost žáků v on-line hodinách je povinná, absence musí být vždy omluvena. Třídní učitel je připraven pro případ jakýchkoli problémů s Vámi situaci řešit.

Pro žáky 3. -9. ročníků zůstávají podmínky pro distanční výuku zachovány.

Ve škole jsou umožněny individuální konzultace, pokud o to žák učitele nebo učitel žáka požádá.

 

Stravování:

Žákům 1. a 2. ročníků byly odhlášeny obědy. Kdo bude mít zájem o vydání oběda s sebou, musí si oběd bez prodlení přihlásit. Vaří se pouze jedno jídlo, jídelníček je k dispozici na www stránkách školy.

Ostatní žáci si odběr obědů s sebou přihlašují a odhlašují stejně jako doposud.

Výdej obědů na rampě v ulici V jehličí v čase od 12:30 do 13:30 hodin.

Tel. č. do školní jídelny:  241 726 988 paní Koubová, nebo e-mail: jidelna@zsukrcskeholesa.cz.

 

Ošetřovné:

Škola nevystavuje ani nevyplňuje žádné potvrzení. Informace k ošetřovnému:

https://www.cssz.cz/aktualni-informace-k-osetrovnemu .

Co nás čeká
  1. Začátek školy

    2.9. v 8:00 - 9:00