Školní slavnosti 2023

1.7.2023,

Jako každý rok i letos jsme připravili na závěr roku školní slavnosti. Třídy společně s třídními učiteli připravily scénky, tance, písničky, zkrátka malá vystoupení pro pobavení rodičů i spolužáků. A stejně jako každý rok i letos to byla vystoupení krásná, pěkně sestavená i předvedená. Živé vystoupení je samozřejmě nejlepší, ale pro připomenutí vám na webu Krčské kratochvílení nabízíme záznam jednotlivých vystoupení a fotografii.

Co nás čeká
  1. Třídní schůzky

    26.3. v 17:00 - 18:00
  2. Velikonoční prázdniny a velikonoční svátky

    28.3. - 1.4.
  3. Zápisy do prvních tříd

    10.4. v 14:00 - 11.4. v 18:00