Souboj čtenářů

11.6.2019,
 • Souboj čtenářů je celorepubliková soutěž určena pouze 6. ročníkům. Zaměřuje se převážně na porozumění textu, dále se však žáci učí kritickému myšlení, trénují práci v týmu a vedou si poznámkový deník.

  Letos se poprvé této soutěže zúčastnili i naši šesťáci. Rozděleni byli do dvou soutěžních týmů. První družstvo bylo složeno ze čtenářů třídy 6. A a 6. C, druhý tým tvořili všichni žáci z 6. B.

  Průběh soutěže:

  Žáci se na začátku soutěže rozdělili v rámci svých týmů do skupin maximálně po pěti. V rámci skupiny si vybrali jeden z pěti nabízených titulů. Během dvou měsíců četli vybranou knihu a zároveň si o ní vedli podrobné zápisy.

  V rámci hodin literární výchovy na soutěž pečlivě trénovali. Ve skupinách diskutovali, sdělovali si své zážitky a postřehy z četby, zkoušeli se z obsahu knihy, listovali svými zápisníky, které pak mohli využít při samotné soutěži. 

  Dne 15. dubna 2019 proběhlo online kolo. Prostřednictvím formuláře žáci odpovídali na opravdu záludné otázky týkající se obsahu knihy, s níž po celou dobu pracovali.

  Výsledek:

  V letošním školním roce se do soutěže zapojilo neuvěřitelných 120 tříd.

   

  Naši žáci se umístili takto:

   

  1. A/C – 10. místo

   

  1. B     – 52. místo

   

  Žákům děkujeme a gratulujeme jim ke krásnému umístění.