Stávka škol

24.11.2023,
V pondělí 27. 11. se uskuteční stávka škol. Naši školu aktivně zastoupí ti, kteří Vám v příloze zasílají své prohlášení.
Opatření, která jsou avizována do dalšího roku, budou znamenat nutnost omezení rozsahu výuky, snížení finančních prostředků na platy neučitelských profesí, omezení počtu asistentů a ve svém důsledku tato opatření pozastaví pozitivní směřování vývoje českého školství. Naše škola stávku podporuje!
 
Škola se tedy v den stávky pro své žáky neuzavře, ale budou připraveny úpravy rozvrhu, které dohledáte v systému Bakalář.

 

Vyjádření stávkového výboru

Podporujeme stávku pedagogických i nepedagogických pracovníků České republiky, proto jsme se rozhodli zapojit se do ní aktivně. Nesouhlasíme s navrhovanými změnami a dalšími opatřeními v našem českém školství, které vláda připravuje. Jsme přesvědčeni o tom, že se citelně dotknou kvality vzdělávání našich žáků a Vašich dětí. Jde nám především o to, abychom mohli každému žákovi poskytnout individuální přístup a tomu odpovídající péči. Nebudeme schopni za těchto podmínek vyučovat adekvátními způsoby a metodami 21. století, jelikož k tomu nebudeme mít potřebné prostředky.

Učíme velmi rádi, zodpovědně a moderně, věnujeme se jim ve školní družině, ale to, co vláda chystá, nám naši pedagogickou činnost rozhodně neulehčí.

Podle nás si české školství v současné době zasluhuje od státu daleko větší podporu.

Za stávkový výbor

Mgr. Tomáš Pírek, MBA, DBA, vyučující 2. stupně, výchovný a kariérní poradce

Co nás čeká
  1. Pedagogická rada

    24.4. v 14:00 - 16:00
  2. Státní svátek

    1.5.
  3. Státní svátek

    8.5.