Uzavření škol - ošetřovné

10.3.2020,

Na základě mimořádného opatření, které vydalo Ministerstvo zdravotnictví, je od 11. 3. 2020 zakázána osobní přítomnost žáků ve škole. Znění mimořádného opatření je zde.

Na základě této skutečnosti škola zvolila zadávání domácí práce žákům prostřednictvím webové aplikace dostupné z www stránek školy. Učivo k opakování nebo prostudování bude zadáváno
v časovém intervalu dvou dnů. První zadání pro domácí přípravu bude zveřejněno 11. 3. po 11. hodině.
Učitelé budou pro případné dotazy k dispozici na svých e-mailových adresách.

 

Zároveň je škola povinna poskytnout potvrzení k možnosti uplatnit ošetřovné.

Rodiče dětí do 10 let věku mohou čerpat ošetřovné, a to ve výši 60 % svého platu, pro tento účel
v příloze přikládáme formulář ČSSZ „Žádost o ošetřovné při péči o dítě do 10 let z důvodu uzavření
školy“ (2 formuláře, druhý formulář je pro případ převzetí péče jiným oprávněným); tento formulář
potvrzuje škola. Formulář je ke stažení zde.

Kancelář školy je v této věci k dispozici v čase od 9 do 12 hodin od pondělé do čtvrtka.

Bližší informace České správy sociálního zabezpečení o čerpání ošetřovného je zde.

Tisková zpráva Ministerstva práce a sociálních věcí na téma Koronavirus a pracovněprávní souvislosti je zde.