Vánoční jarmark a dílny

20.12.2018,

V úterý 11.prosince proběhl tradiční vánoční jarmark a dílny. Už několik týdnů předem vyráběly děti výrobky, balily je a připravovaly dílničky, kde si příchozí mohli něco malého nebo většího vyrobit.
V 16 hodin se otevřely brány školy a dovnitř začali proudit návštěvníci. Jídelna i dílny se rychle zaplnily a obchody se čile rozběhly. Zboží měnilo majitele a pokladničky tříd se rychle plnily. Na všech bylo vidět, že si užívají předvánoční atmosféru.
Také v dílničkách vznikaly krásné výrobky s vánoční tématikou, a tak jsme si celou akci moc užili.

Co nás čeká
  1. Třídní schůzky

    26.3. v 17:30 - 18:30
  2. Noc s Andersenem (I. stupeň)

    29.3. v 18:00 - 30.3. v 8:00
  3. Zápis dětí do prvních tříd

    3.4. - 4.4.